NCC indgår aftale til 100 millioner kr.

NCC og IT-Forskerpark Katrinebjerg A/S har skrevet totalentreprisekontrakt om opførelse af en 10.000 kvadratmeter stor forskerpark til cirka 100 mio. kr. i Åbogade i Katrinebjerg-kvarteret tæt ved Århus Universitet. Nedbrydning af de nuværende bygninger på grunden går i gang i slutningen af måneden, og første spadestik tages den 15. november. "NCC's forslag blev foretrukket af tre årsager: Det er økonomisk mest fordelagtigt, det lever op til alle krav i det skitserede byggeprojekt, og det opfylder på en god måde vores ønske om at udnytte bygningen så effektivt som muligt," siger direktør Hans Møller, IT-Forskerpark Katrinebjerg A/S. Fra at have været et område med mindre industrivirksomheder er Katrinebjerg-bydelen på cirka 150 hektar på basis af en ny lokalplan ved at udvikle sig til hjemsted for IT-undervisning, -udvikling og -virksomhed. Universitetet har flyttet sine uddannelser inden for datalogi, information og medievirksomhed til området, og Alexandra Instituttet, der er et unikt IT-samarbejde mellem forskning og erhvervsliv, ligger også her. "Hensigten er, at Katrinebjerg skal blive yderligere attraktivt for IT-virksomheder, og det skal IT-Forskerpark hjælpe med til," siger Hans Møller. Parken skal således blive et omdrejningspunkt, hvor forskning møder forretning til gensidig inspiration, og hvor for eksempel nystartede virksomheder kan leje sig ind og prøve ideerne af, inden de måske etablerer sig i et større lejemål i området. Fra starten har universitetet lejet sig ind på 3.000 kvadratmeter, der skal benyttes i tilknytning til de eksisterende faciliteter i IT-Parken på den anden side af Åbogade. Århus Kommune og Alexandra Instituttet har hver lejet 500 kvadratmeter. Kommunens andel genudlejes også til Alexandra Instituttets Innovation Lab. De sidste 6.000 kvadratmeter skal udlejes på almindelige vilkår til virksomheder, der også kan nyde godt af fælles faciliteter som IT-bibliotek og kantine. Mødested i fem etagerVinderprojektet er tegnet af Arkitektfirmaet C.F. Møller i Århus. Det er opbygget af to bygningskroppe, der samler sig om et stort, fem etager højt indendørs torv, som bliver bygningens trafikale centrum og mødested for husets brugere. Torvet indrettes med auditorier, bibliotek og kantine. De to "kroppe" er henholdsvis et forhus og en bagvedliggende U-formet bygning med atrium. Forhuset placeres mod det nye torv, der bliver Katrinebjerg-områdets centrale samlingspunkt. Med sit store glasparti "åbner" huset sig mod torvet - giver indblik og eksponerer symbolsk forskning og udvikling over for offentligheden. I forhuset er der blandt andet innovationslaboratorier. U-bygningen bagved omkranser et lukket indre gårdrum og kommer til at indeholde forsknings- og kontorfaciliteter til både virksomheder og universitet. Bygningen udformes med fleksible, åbne arealer, som løbende kan tilpasses aktuelle behov. "Vi har lagt vægt på at skabe den åbenhed, der må være et mantra for en forskerpark. Fra alle ender kan man overskue hele bygningen," siger arkitekt Tom Danielsen fra Arkitektfirmaet C.F. Møller. Husets bærende konstruktion udføres i beton. Facaderne bliver af glas og - formentligt - lyse, pudsede flader. De store vinduespartier får alu- og stålrammer, og den udvendige sol-afskærmning udformes som store aluminiumsvinger. På glasfacaden ud mod torvet kan disse vinger blive heldækkende og fladen benyttes som et gigantisk filmlærred ud mod pladsen. NCC vandt byggeprojektet i skarp konkurrence med fire øvrige deltagere, og projekteringsdirektør Finn Mortensen, NCC, ser frem til at realisere rammerne for de spændende visioner i IT-Forskerpark Katrinebjerg i samarbejde med Arkitektfirmaet C.F. Møller og Søren Jensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma. I første omgang nedrives Brdr. Kier A/S' tidligere lagerhaller på området, og midt i november sættes spaden officielt i jorden. I marts 2006 tages huset i brug.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner