NCC indleder strategisk partnering-samarbejde

Pressemeddelelse fra Lejerbo, NCC, Cowi og Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen, 29. juni 2004: Boligselskabet Lejerbo, byggefirmaet NCC, Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen og ingeniørvirksomheden COWI har indgået et strategisk samarbejde om i alt fem byggerier. Tanken er at skærpe erfaringsopsamlingen og skabe læring i byggeprocessen. Byggeriet lider under stort spild af viden. Traditionelt sættes nye holdopstillinger hver gang, der skal bygges i Danmark. Den tankegang vil en af Danmarks store bygherrer - det almene boligselskab Lejerbo - nu gøre op med i et strategisk samarbejde med entreprenøren NCC, Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen og det rådgivende ingeniørfirma COWI. Sammen er de fire partnere ved at afslutte byggeriet af 34 ældreboliger i Holstebro. Om kort tid begynder næste, fælles opgave: 60 boliger i Kolding. De fire partnere leder nu efter nye boligprojekter, som skal udføres som nummer tre, fire og måske også fem i samarbejdet. "Effektiviteten i byggeriet er generelt for dårlig. Vi har en særlig udfordring i at etablere almene lejeboliger i god kvalitet og med en husleje, som beboerne har råd til at betale. Den udvikling kommer ikke af sig selv. En af vejene er at undgå tab af viden fra projekt til projekt. Derfor ser vi samarbejdet som strategisk vigtigt, fordi det kan føre mere effektiv udnyttelse af de penge, vi bygger for. Det tester vi i samarbejdet," siger administrerende direktør Palle Adamsen, Lejerbo. Mens autobranchen har opnået store besparelser på tæt samarbejde i alle led, som er med til at udforme, producere og afsætte en bil, arbejder byggebranchen typisk i nye samarbejdsforhold fra byggeri til byggeri. En af tankerne bag partnerskabet er at skabe erfaringer med at producere nye boliger på samme måde som autobranchen producerer biler. "Der er ikke tale om samlebåndsbyggeri. Tværtimod. Med et tættere samarbejde omkring byggeprocessen frigives der energi. Den kan bruges på kreativitet og arkitektur, så vi undgår kedelige løsninger," siger arkitekt Torsten Riis Andersen, indehaver af Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen. Samarbejdet mellem de fire partnere kaldes Consensus Byg og er stærkt inspireret af Erhvervs- og Boligstyrelsens tanker om fremtidens byggebranche. Styrelsen har godkendt de to første byggerier som et forsøg, der gør det muligt for partnerne at arbejde tæt sammen. "Læring og opsamling af viden har sjældent haft en helt central plads i dansk byggeri. Dét får det nu. Jeg tror på, at der er meget godt at hente ved at fortsætte et samarbejde, som fungerer. Vort samarbejde med Lejerbo, Torsten Riis Andersen og NCC skal føre til, at der spares både penge og ærgrelser og i sidste ende føre til boliger, som er bedre at bo i," siger divisionsdirektør Niels Aude, COWI. For at det hele ikke skal blive ved snakken har de fire partnere besluttet at dokumentere, at samarbejdet opfylder målene. Derfor er der indledt et tæt samarbejde med Byggeriets Evaluerings Center, hvis nyudviklede nøgletalssystem skal benyttes overalt i det daglige arbejde med byggerierne. De fire partneres samarbejde er med til at teste og videreudvikle nøgletalssystemet samtidig med, at det indføres i hele branchen. "For tre år siden lagde vi ud med partnering. Nu skal samarbejdstanken føres videre. Det er helt afgørende for byggebranchen, at vi ikke taber viden, men hele tiden indretter os på at tage ved lære. Tæt, fast og gentaget samarbejde er en af de måder, som vil føre til både kvalitetsforbedringer og store besparelser for byggebranchens kunder," siger koncerndirektør Torben Biilmann, NCC Construction Danmark A/S. De fire partnere har kaldt samarbejdet for "Consensus". Det har fået sin egen webside, hvor der løbende bliver stillet erfaringer til rådighed, som frit kan anvendes af alle i byggebranchen. Samarbejdet mellem Lejerbo, Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen, NCC og COWI forhindrer ikke, at partnerne sammen eller hver for sig indgår nye, strategiske samarbejder med andre. "Vi er med i samarbejdet for at påvirke hele den danske byggebranche. Den trænger til nye ideer. En af de mere succesfulde veje at gå kan meget vel være at hele hold fra forskellige virksomheder er i stand til at dokumentere, at deres samarbejde fungerer," siger administrerende direktør Palle Adamsen, Lejerbo. Yderligere oplysninger:www.consensus-byg.dk FAKTA:Samarbejdet mellem Lejerbo, Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen, NCC og COWI Det er hensigten at gennemføre 3-5 boligbyggerier indenfor en 3-5-årig periode. Byggerierne gennemføres med de samme nøglepersoner fra bygherre, rådgivere og entreprenør, ligesom de samme fagentreprenører i et vist omfang vil blive gennemgående. Byggerierne forsøges planlagt som "perler på en snor", så erfaringer fra det første byggeri kan anvendes umiddelbart efter på det næste, og at der kan foretage målinger på de anvendte elementer mellem byggeprojekterne. Tid, timing og læringIdeen med det tætte samarbejde er at supplere det normale byggeforløb med en arbejdsproces, der omfatter erfaringsopsamling - læring - anvendelse på næste projekt. Med de samme gennemgående nøglepersoner forventes det at give mulighed for en mere industrialiseret byggeproces. FokuspunkterFormålet med byggerierne er at bygge: hurtigere, bedre, billigere og mere sikkert ved at bruge de overordnede temaer: strategisk partnering, tidlig inddragelse af fagentreprenører og nøgletalssystemet. Det understøtter vi ved at arbejde målrettet med nedenstående fokuspunkter: Dialog/samarbejde mellem projekterende og fagentreprenører  Lean Construction Aflevering Strategisk partneringEn af de store forskelle mellem byggeriet og industrien er at parterne i byggeriet altid er nye. Når den offentlige bygherre (eller bygherren der modtager offentlige tilskud) har haft et godt projekt - fx budgetoverholdelse, god kvalitet, effektivt samarbejde, ingen konflikter - så må man alligevel acceptere, at det næste projekt gennemføres med nye parter. Årsagen skal findes i den danske tradition for priskonkurrence, samt i udbudsreglerne. Godkendelsen"Gentagelseseffekten" er et vigtigt element i forsøget. Parterne vil være gennemgående igennem hele forløbet og teamet forventer at forsøget resulterer i en mere effektiv planlægningsproces, en hurtigere projekteringsfase, samt fører til en billigere udførelse. I sin helhed en værdiskabende proces, hvor alle samarbejdsmuligheder testes. Forudsætningen er imidlertid, at parterne samlet kan drøfte og planlægge projekterne og løbende orientere de respektive kommuner, hvilket ikke vil kunne lade sig gøre uden en formel godkendelse som forsøgsprojekt. Erhvervs- og Boligstyrelsen skal godkende hvert enkelt byggeri i forsøgsrækken og har pt. godkendt de to første projekter; "Enghaven" i Holstebro som pågår og "Tvedvej" i Kolding, hvor udarbejdelse af myndighedsprojekt pågår. Byggeriet går i gang i september. Udvikling og testning af byggeriets nøgletalssystemDer er flere grunde til at et nøgletalssystem er relevant for den videre udvikling af byggeriet i Danmark. Det skyldes en stigende anerkendelse af, at den billigste pris fundet ved en licitation ofte ikke holder og ikke altid fører til det bedste produkt for pengene. Samt at de udførende entreprenører bør inddrages tidligt i projekteringen med henblik på at gøre byggeriet mere bygbart.Byggeriets Evaluerings Center deltager i forsøget og resultaterne anvendes direkte i forbindelse med den generelle introduktion af centrets nøgletalssystem i Danmark. Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og nøgletal, er trådt i kraft. NCC's erfaringer fra igangværende og afsluttede partnering-projekter og fra arbejdet med Balanced Score Card (BSC) vil ligeledes blive inddraget. Se også www.byggeevaluering.dk

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner