NCC lægger Danmarks største kloakrør

Nu lukkes en af Københavns første og i dag sidste åbne kloakker og omdannes til en moderne, sikker og underjordisk spildevandsmotorvej med kapacitet til at fjerne 15.000 liter vand i sekundet. NCC har vundet opgaven til 100 millioner kroner med en løsning, der omfatter rekordstore betonrør.

En 1.770 meter lang opgave skal de næste to år udføres af NCC Construction Danmark A/S for Københavns Energi, der ønsker at overdække en af storbyens sidste åbne kloakker. NCC vandt opgaven med en løsning, der indeholder en kloakrørenes danmarksrekord. NCC skal nu lægge Danmarks hidtil største kloakrør i den eksisterende spildevandsrende. De firkantede betonrør har indvendige mål på 4 meter i bredden og 2,5 meter højden. Det bliver de største fabriksfremstillede kloakrør, der nogensinde er lagt i Danmark. Den gamle Lersøgrøft, der løber langs S-banen under Lersøpark Allé og Lyngbymotorvejen, er i dag en afspærret dyb, åben kloak med betonfliser på kanterne. Grøften skal de næste to år omdannes til en moderne, underjordisk vandvej, der fører spildevand fra det nordlige København og Gentofte sikkert ud til rensningsanlæggene ved Svanemøllen og Lynetten – derfra ledes det rene vand videre ud i Øresund. Lersøgrøften hører til i et af Københavns første store kloaksystemer fra længe før, byen fik sin nuværende form. Den oprindelige Lersø – som var en naturlig skabt sø – strakte sig i en stor bue uden om byen. I søen røg både dag- og natrenovation fra byens borgere. Københavns Borgerrepræsentation havde i slutningen af 1800-tallet livlige debatter om søens anvendelse, hvorefter den ad åre blev fyldt op, blandt andet med almindeligt affald, og senere brugt som nyt land til park og beboelsesområder. I stedet for at køre renovationen i Lersøen kom menneskets personlige affaldsstoffer i stedet i kloakkerne. Og det er som kloak, Lersøgrøften fungerer den dag i dag – nu med retning mod Øresund. Den åbne rende bruges først og fremmest til overløb fra det almindelige kloaksystem, som mellem 10 og 12 gange årligt flyder over på grund af kraftige regnskyl. Overløbet til Lersøgrøften er dog ikke nok. Regnen kan være så voldsom, at vandmasserne i den åbne rende er for store til rensningsanlæggene og derfor lukkes direkte ud i Svanemøllebugten. En del af NCC’s opgave er derfor at etablere underjordiske bassiner, hvor overskudsvand kan gemmes under de kraftigste regnskyl. Overløbsbassinerne etableres i området mellem Ryparken Station og idrætspladsen i Ryparken. De nye underjordiske bassiner laves som to ekstra, parallelle strækninger med samme type mere end mandsstore, firkantede betonrør. Når de nye rør er lagt på den 1.770 meter lange strækning, dækkes det hele til med jord, så området bliver plant med omgivelserne og kan plantes til. – Vi er glade for at have fået en opgave, hvor vi kan bidrage til at sikre et rent badevand i Svanemøllebugten. Vi kender Københavns Energi som en dygtig og professionel kunde og glæder os til at gå i gang med arbejdet, hvoraf en del af skal udføres i et tæt partnering-samarbejde, siger sektionsdirektør Thomas Mollerup, NCC Construction Danmark A/S. NCC indledte arbejdet i december, hvor der lige ved grøften er sat en skurvognsby op til de omkring 25 medarbejdere, der med god hjælp fra blandt andet store gravemaskiner og mobile kraner skal udføre arbejdet. Samtidig foretages jordbundsprøver og arealerne ryddes. Arbejdet med at anlægge den nye underjordiske kanal indledes nu og varer to år. – Vi har udarbejdet en nærmest vedligeholdelsesfri løsning. Det nye anlæg fungerer blandt andet på den måde, at rørene renser sig selv efter større vandskyld, siger Thomas Mollerup. Et af Københavns Kommunes mål med det nye anlæg er da også at undgå de problemer, der er i dag, hvor nedfaldne grene, cykler og andet affald forstyrrer driften af Københavns Energis pumpestationer og rensningsanlæg. F A K T A om overdækning af Lersøgrøften: Sted: Lersøgrøften, strækker sig 1.770 meter fra Lersøparken til Svanemøllens Kasserne Kunde: Københavns Energi Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S Ordresum: Cirka 100 millioner kroner Ingeniør: Rambøll Danmark Bygherrerådgiver: COWI Anlægsperiode: December 2005 til december 2007 Antal beskæftigede med arbejdet: Cirka 25 Yderligere oplysninger: Sektionsdirektør Thomas Mollerup, telefon 39 10 39 10 eller pressekoordinator Niels Møller, telefon 39 10 35 77, NCC Construction Danmark A/S.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links