NCC opfører børnehave med kreativ arkitektur

NCC går i gang med at opføre vinderprojektet fra Kolding Kommunes konkurrence om at skabe de bedste rammer for 52 børn.

Med vinderprojektet fra børnehavekonkurrencen har NCC i samarbejde med Tegnestuen Mejeriet og Rambøll kombineret kreativt børnehavebyggeri med en funktionel rumfordeling og indretning. – Beboerne i området har i 10 år kæmpet for at få en børnehave. Området er underforsynet med pasningspladser, så det er dejligt, at vi nu kan realisere så flot et børnehaveprojekt i det naturskønne område tæt på skolen og sportshallen, siger formand for børneudvalget Svend Brodersen, Kolding Kommune. NCC vandt totalentreprisekonkurrencen med det økonomisk mest fordelagtige bud på opførelsen af den 550 kvadratmeter store børnehave i Almind/Viuf ved Kolding efter en prækvalifikationsrunde med deltagelse af fem totalentreprenører. – Det arkitektoniske princip er besnærende enkelt og de flydende rumforløb, der opstår, når man bevæger sig på tværs af murene, skærper nysgerrigheden og giver lyst til at gå på opdagelse rundt om hjørnerne og opleve nye rum, nye nicher i vekslende lys og perspektiv, lyder det i bedømmelsesudvalgets begrundelse af vinderprojektet. Den nye børnehave opføres med forskudte parallelle længer. I midten ligger alrummet som børnehavens hjerte med direkte kontakt til grupperum, personalerum, legeplads og parkeringsplads. Fællesarealerne bliver blandt andet møbleret med mobile garderobeelementer, som medvirker til at styrke fleksibiliteten i indretningen og understrege bygningens transparens. – Vi har forsøgt at skabe en bygning, der med sin sammensætning hele tiden giver nye oplevelser i et flydende rumforløb, som ikke kan overskues med et enkelt blik. Husets overordnede idé er desuden at skabe størst mulig sammenhæng mellem uderum og inderum, forklarer arkitekt Finn Smidt, Tegnestuen Mejeriet. Uden for børnehaven etableres blandt andet legeplads, mooncar-bane, bær- og frugthave, klatreplanter og bambus- eller pileskov. Terrænet, hvor børnehaven kommer til at ligge, er smukt kuperet, og tæt på børnehaven ligger en stor sportshal, som børnene kan benytte. NCC opfører bygningerne i ét plan af betonelementer med skalmur i gule tegl, fladt tag og store vinduespartier i stål/aluminium. For at sikre et lavt støjniveau bliver nicherne indendørs apteret med vandret profilerede brædder og lofterne med akustikregulerende plader. NCC er netop gået i gang med at grave ud til bygningens fundament, og børnehaven tages i brug i januar 2006. FAKTA om ny børnehave i Almind/Viuf: Adresse: Storgaden 9 ved Almind/Viuf Hallen Bygherre: Kolding Kommune Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/S Kontraktsum: 6,5 mio. kr. Bygherrerådgiver: Carl Bro Arkitekt: Tegnestuen Mejeriet Rådgivende ingeniør: Rambøll Samlet byggeri: 550 kvadratmeter Byggeperiode: August 2005 - december 2006 Yderligere oplysninger: Projektleder Svend Nielsen, telefon 24 88 79 76, pressekoordinator Niels Møller, telefon 39 10 35 77, NCC Construction Danmark A/S. Bygherrerepræsentant Mikael Madsen, telefon 75 50 15 00, børneudvalgsformand Svend Brodersen, telefon 75 57 20 10, Kolding Kommune. Arkitekt Finn Smidt, telefon 79 32 12 25, Tegnestuen Mejeriet.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia