NCC opfører ny erhvervs- og boligbebyggelse

I Østergade i hjertet af Hjørring bygger NCC 26 lejeboliger samt 600 kvadratmeter butiks- og kontorlokaler for Bygge- og Boligforeningen af 1938. Endvidere indrettes cirka 500 kvadratme-ter til gæsteboliger og fitnesslokale til rejsebureauet DTF Travel. Den centrale byggegrund i Hjørring midtby har tidligere huset et supermarked, som er revet ned for at give plads til den nye bebyggelse i tre etager plus kælder. "Vi har gennem længere tid set et stigende behov for moderne lejeboliger med en attraktiv placering i centrum af Hjørring og har derfor sat byggeriet i gang. Der har været stor interesse for de 26 nye boliger, og vi har allerede nu mange på venteliste", siger forretningsfører Jens Ole Jørgensen, Bygge- og Boligforeningen af 1938.  Stueetagen i den nye bygning kommer til at rumme butikslokaler og nye kontorlokaler til Bygge- og Boligforeningen af 1938. De 26 lejeboliger fordeles i den øvrige del af stueetagen samt på 1. og 2. etage. Kælderen indrettes til fitnesslokale, og der etableres fire gæsteboliger.  "Vi har haft et godt parløb med Bygge- og Boligforeningen af 1938 under projekteringen af den spændende bebyggelse, som står klar til indflytning i april 2005. Vores ekspertise og store erfaring sikrer bygherren et effektivt byggeri i høj kvalitet til en fornuftig pris", siger regionschef Ole Wøhlk, NCC. Ejendommen placeres helt ud til Østergade og vil med murede facader i gule sten, pudsede gesimser og et rødt tegltag matche de omkringliggende bebyggelser og flot fuldende karréen. Bag randbebyg-gelsen skabes et gårdmiljø med opholds- og parkeringsarealer til de kommende beboere, som får ind-kørsel fra den nærliggende Markedsgade. Fra gårdmiljøet bliver der via en port gennemgang til Østergade. "Butikkerne får facade og indgang ud mod Østergade, mens adgangen til boligerne sker fra gårdsiden af bebyggelsen via opgange med elevator og altangange. En udvidelse af altangangen ved de enkelte bolig skaber en opholdsaltan til hver lejlighed, som endvidere får fransk altan ud mod Østergade", siger arkitekt Terkel Bundgaard fra Arkitektfirmaet Bundgaard & Kassow, der har tegnet projektet. Erfaringer fra tidligere byggeriBygge- og Boligforeningen af 1938 har overdraget hovedentreprisen på byggeriet til NCC efter en indbudt licitation, hvor NCC's tilbud gav boligselskabet mest byggeri for pengene. "Vi fik gode tilbud fra flere af entreprenørerne og valget faldt på NCC, fordi deres forslag havde den bedste økonomi og samtidig levede op til vores ønsker til en velfungerende og moderne bebyggelse med attraktive lejeboliger", siger forretningsfører Jens Ole Jørgensen fra Bygge- og Boligforeningen af 1938, der administrer 600 boliger i Hjørring.  "Vi har tidligere haft et godt samarbejde med den lokale afdeling af NCC om byggeriet af 36 rumme-lige lejeboliger i Vendiaparken i Hjørring, og det har været et godt udgangspunkt for arbejdet med det nye byggeri, hvor vi kan trække på vores fælles erfaringer", siger Jens Ole Jørgensen. Det nye byggeri bliver udført af det samme hold af arkitekt-, ingeniør-, rådgiver- og entreprenørvirk-somheder, som stod bag Vendiaparken. NCC's arbejde varetages også denne gang af afdelingen i Hjørring, som beskæftiger cirka 60 medarbejdere og ledes af regionschef Ole Wøhlk. Korte Fakta  Beliggenhed: Østergade, 9800 Hjørring  Kunde: Bygge- og Boligforeningen af 1938  Hovedentreprenør: NCC Construction Danmark A/SBygherrerådgiver: Boplan A/SArkitekter: Arkitektfirmaet Bundgaard og Kassow, Hjørring Ingeniør: Brix & Kamp A/S Samlet byggeri: 3.500 kvadratmeterHeraf 26 boliger: 2.400 kvadratmeterButiksareal: 400 kvadratmeter    Kontorareal: 200 kvadratmeterKælder: 500 kvadratmeter Byggeperiode: Maj 2004 til april 2005

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner