NCC parat til opkøb i Jylland

Med købet af HOLMBO-huse A/S er NCC klar til at erhverve grunde i Østjylland. Købet styrker NCC's satsning på boliger, der på ganske få år har gjort NCC til en af Danmarks store leve-randører af nybyggede enfamilieshuse. Med købet af det århusianske byggefirma HOLMBO-huse kickstarter NCC ambitionerne om også at blive en stor leverandør af enfamilieshuse i Jylland. NCC er i dag en meget betydende spiller på det danske boligmarked og får med købet af HOLMBO-huse eget salg af boliger i Jylland. "I Jylland og på Fyn er der i dag tale om et stærkt fragmenteret marked med mange små aktører, hvor ingen eller kun ganske få har haft styrken til at opnå en fornuftig lønsomhed. Og det er synd, for det er kun gennem lønsomme virksomheder i kraftig konkurrence, at der skabes den udvikling, som kan få de høje byggepriser bragt ned," siger Steffen Martin Baungaard, adm. direktør for NCC's typehusdivision, BN Holding, der nu også omfatter HOLMBO-huse A/S. I stedet for selv at etablere sig i Jylland med typehuse valgte NCC at købe HOLMBO-huse, som har en profil, der passer til NCC's aktiviteter. HOLMBO-huse har et godt omdømme og er kendt for at bygge i en kvalitet, som NCC kan stå inde for. Med købet sparer NCC et år eller to forhold til at etab-lere sig i Jylland med et af de typehusmærker, der har succes på Sjælland. "Vi er glade for, at vi har fået muligheden for at købe et godt og anerkendt firma, som sikrer os en langt hurtigere start for at sælge familieboliger i Jylland. Vores ambition er, at HOLMBO-huse bliver en af de store leverandører af enfamilieshuse lokalt i Østjylland. Så må tiden vise, hvordan væksten kommer til at foregå i resten af Jylland," siger Steffen Martin Baungaard. NCC vil med det samme gå i gang med at investere i HOLMBO-huses fremtid. Medarbejdernes udvikling og kompetencer er et strategisk fokus for NCC og alle ansatte vil i den kommende tid blive sikret et personligt udannelses- og udviklingsforløb for at gøre virksomheden klar til fremtidig vækst. Allerede nu leder NCC efter byggegrunde, som HOLMBO-huse kan opføre boliger på: "Vi har kig på egnede grunde, så vi snart kan vise flere prøvehuse frem i Østjylland. Samtidig vil vi indenfor kort tid gå i gang med de første nyansættelser i HOLMBO-huse, som får tilført yderligere kompetencer indenfor projektudvikling og salg ligesom der skal tilknyttes flere, dygtige håndværkere," siger Steffen Martin Baungaard. I første omgang går NCC aktivt ind i HOLMBO-huses salg af sidste etape af det store boligbyggeri Beder ved Aarhus, et byggeri med i alt 90 nye enfamilieshuse i den kendte HOLMBO-kvalitet. Her fortsætter arbejdet med de huse, der allerede er solgt, som planlagt. NCC vil dog i den kommende tid indbyde til et orienteringsmøde, hvor der bliver lejlighed til at stille spørgsmål om NCC's overtagelse af HOLMBO-huse og projektet.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner