NCC-partnering skærer fem måneder af byggeperiode

NCC gav det bedste af seks bud på, hvordan et plejehjem i Hillerød kan bygges om. Opgaven udføres i Partnering, som er NCC's foretrukne måde at arbejde på, hvor alle som skal løse en byggeopgave arbejder tæt sammen. Kommunerne ombygger i stort antal plejehjem, så de opfylder nutidens krav. Blandt udfordringerne, som entreprenøren står overfor, er at være til så lidt gene som muligt for beboerne.  I Hillerød Kommune minimerer NCC generne ved at skære fem måneder af ombygningsperioden. "Vi er blevet tidligere færdige end planlagt med det nye Sofienborg Plejecenter, og ved at lade beboerne fra Ålholmhjemmet, som vi nu skal i gang med at ombygge, flytte ind på det nye, kan vi klare ombygningen ad én omgang i stedet for de først planlagte to. Dermed bliver byggeperioden på 10 og ikke 15 måneder," forklarer projektleder Eiler Jeppesen fra NCC Construction A/S. Ombygningen af Ålholmhjemmet blev udbudt som totalentreprise-konkurrence af Hillerød Kommunes Ældre- og Handicapudvalg, kommunens tekniske forvaltning og A/S Hifab Bygherreombud. Forslaget fra NCC - med arkitektfirmaet Jensen + Jørgensen + Wohlfeldt arkitekter AS og ingeniørfirmaet Lemming og Eriksson A/S Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I - blev udvalgt som det bedste af i alt seks. Forprojektet er udført af Tegnestuen Baghuset Nivå ApS i Nivå, der i byggeperioden - i begrænset omfang - vil være tilknyttet projektet som bygherrerådgiver. "Projektet vil blive udført som Partnering, hvor alle parter jævnligt deltager i byggemøderne, så vi ved fælles hjælp kan få det bedste - og mest muligt - ud af budgettet," siger Eiler Jeppesen. Helt i Partnering-ånden blev byggeriet skudt i gang den 10. august med en workshop, hvor bygherre, bygherrerådgivere, arkitekt, ingeniør og entreprenør fik talt projektet grundigt igennem. Her lærte parterne også hinanden at kende som udgangspunkt for et konstruktivt og optimalt samarbejde i de kommende ti måneder. "Mange af vore byggerier - blandt andet for offentlige bygherrer - er organiseret som Partnering, der  også giver brugerne løbende indflydelse på beslutningerne i byggeperioden," siger Eiler Jeppesen. Større og bedre boligerProjektet vil medvirke til at give ældre og handicappede i Hillerød Kommune langt bedre boligforhold. "Tre af plejehjemmets seks fløje får en bolig til ægtepar, og der indrettes et nyt demensafsnit med otte etværelses boliger. I to af fløjene lægges de nuværende boliger sammen to og to, og der opføres tre nye fælles opholdsstuer," fortæller projektkoordinator Karsten Schrøder fra Hillerød Kommune. Efter ombygningen vil der være i alt seks boliggrupper, og de nuværende 50 boliger vil være reduceret til 46. Alle boliger - bortset fra de otte i demensafsnittet - vil være indrettet med tekøkken og toilet. I alle bogrupper vil der være fælles opholdsareal med køkken og bryggers. Også personalet tilgodeses, idet mellembygningens personale- og servicedel renoveres. Ålholmhjem-met får nyt indgangsparti, og der etableres et gårdhaveanlæg ud for to af fløjenes fælles opholdsrum. Endvidere anlægges en mindre sansehave med højbede og belægning, der er velegnet til kørestol og rollator. Endelig opføres nye cykelskure. Ved ombygningen, som i øvrigt udføres efter Hillerød Kommunes håndbog for miljørigtig projektering, bibeholdes facadernes gule mursten samt de listetækkede tagpaptage, og nybygningerne udføres i de samme materialer. Tagene får ovenlysbånd, som trækker lyset ned midt i fløjene. Alle installationer moderniseres, og der bliver nyt ventilationsanlæg. I boliger, gangarealer, kontorer og fællesrum lægges trægulve - og i køkken samt toilet- og badrum henholdvis linoleum og fliser. I gangarealerne filtses væggene og males. "Vi ser frem til at levere et rigtig flot stykke arbejde til glæde for kommunens ældre og handicappede," siger Eiler Jeppesen.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner