NCC’s administrerende direktør har 25 års jubilæum

Til navneredaktionen: Søren Uslev, administrerende direktør for NCC Construction Danmark, medlem af koncernledelsen for NCC AB og bestyrelsesmedlem i Dansk Byggeri, har 1. august været ansat 25 år i NCC. Dagen fejres med reception torsdag den 4. august.

Halvdelen af sit arbejdsliv har ingeniør Søren Ulslev tilbragt på byggepladser. Iført sikkerhedssko og byggehjelm har Søren Ulslev arbejdet på alt fra huller i jorden til nogle af Danmarks største byggerier. Og det begyndte endda med, at NCC – dengang Rasmussen & Schiøtz – ikke ville have ham. I dag er det ham, der sidder i chefstolen mens der skabes markante byggerier og konstant overskud for NCC’s danske byggeforretning. Da Søren Ulslev i 1980 var færdiguddannet som ingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole, søgte han arbejde hos Rasmussen & Schiøtz, men fik i første omgang afslag. I stedet fik han tilbudt et andet job i entreprenørvirksomheden, som han 21 år efter blev topchef for. Den 1. august 1980 tog en karriere fat, der skulle bringe Søren Ulslev helt til tops i den danske byggebranche. Men hans første arbejde begyndte nede under jorden og under helt særlige omstændigheder. – Mit allerførste arbejde foregik i Den Sorte Firkant på Nørrebro, lige efter politiet havde ryddet ’Byggeren’. Det brød man sig ikke meget om i kvarteret, og selvom vi såmænd blot skulle lave en ny fjernvarmecentral, var vi så upopulære, at vi måtte arbejde under politibeskyttelse, fortæller Søren Ulslev. Som så mange andre unge ingeniører kom han under mere erfarne folks vinger. Han lærte af sjakbajser og formænd, af ingeniører og direktører. Han arbejdede med jord, beton, rør, stål, sten og glas. Det var på bygge- og anlægsopgaverne, han lærte faget og blev entreprenør. En iværksætter og igangsætter, der styrer projekter fra idé til færdigt arbejde. Og derefter kaster sig over det næste projekt. For Søren Ulslev blev projekterne større og større. Søren Ulslevs evner som leder blev tydelige i den gamle sydhavn i København, hvor det daværende KTAS i 1986 bestilte 50.000 kvadratmeter administrations- og produktionsfaciliteter, som Søren Ulslev fik ansvaret for som produktionsleder. Her, fortæller hans kolleger, mødte han de udfordringer, der fik hans lederskab til at slå overbevisende igennem. I 11 år arbejdede Søren Ulslev dagligt på byggepladserne, inden hans job skiftede karakter til overordnet ledelse. De første byggeår lærte han egenproduktion af jord- og betonarbejder at kende helt fra grunden. Derefter var det styring af underentreprenører og til sidst ledelse af hele byggeprojektet. I dag kommer han ofte, men ifølge ham selv ikke ofte nok, på pladserne og er selv direkte involveret i flere af NCC’s byggerier. Et af de store mentale ryk i Søren Ulslevs karriere skete, da han i deltog i et General Management-program på INSEAD-CEDEP (Centre for Executive Development) ved Paris. Her mødtes Søren Ulslev med ledere fra hele verden med erfaringer fra mange andre brancher. Det gav inspiration og udsyn. Kolleger, der har kendt Søren Ulslev over flere årtier, fortæller, at han altid har haft ambitioner, ikke nødvendigvis om at blive leder eller topchef, men – siges det – man har altid kunnet mærke at han ville noget mere med det, han gør. De samme kolleger fortæller, at Søren Ulslev samtidig har en naturlig beskedenhed, hvad angår hans egne kvalifikationer og evner. Siden Søren Ulslev i 2001 blev administrerende direktør har virksomheden været gennem en større omstrukturering, der har ført til lønsomme regnskaber og samtidig et stort fokus på kunder og kvalitet. Det lå ikke i Søren Ulslevs egne fremtidsplaner, at han skulle arbejde 25 år i samme virksomhed. – Jeg har i hvert fald en tre til fire gange tænkt, at jeg måtte videre og måske over i en helt anden branche. Men hver gang, jeg har overvejet dét, har jeg været heldig at få tilbudt nye udfordringer indenfor NCC. Det er jo en af fordelene ved at være i en stor virksomhed, fortæller Søren Ulslev. NCC Construction Danmark A/S, som Søren Ulslev er administrerende direktør for, oplever stadigt bedre indtjeningsevne. Af andre milepæle under Søren Ulslevs tid som administrerende direktør kan nævnes, at NCC har været en drivende kraft bag den nye samarbejdsform ’partnering’, der i dag er foretrukken arbejdsmetode for NCC og stadigt flere kunder. Desuden har NCC fået andel i hele værdikæden, når det gælder boligbyggeri – både hvad angår enfamilieshuse og opførelse af lejligheder. – For mig er det et mål, at vi holder vores aftaler og opfører os ordentligt. Kald det bare gammeldags dyder. Jo tættere, vi kommer på målene om helt tilfredse kunder og når vores kvalitet er tip-top i orden, jo nærmere er vi på at have skabt en enestående virksomhed. Den perfekte virksomhed findes måske ikke, men det skal ikke afholde en fra at have ambitionen, fortæller Søren Ulslev. Søren Ulslev bor i Virum, er gift og har to børn. I anledning af Søren Ulslevs 25 års jubilæum holdes der reception den torsdag den 4. august fra klokken 15 til 17 hos NCC, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup. Søren Ulslevs karriere: 1955: Født 16. april i Virum 1975: Student fra Øregaard Gymnasium 1975: Optaget på Danmarks Tekniske Højskole 1979: Praktik hos Monberg & Thorsen 1980: Afgang, Danmarks Tekniske Højskole 1980: Ansat hos Rasmussen & Schiøtz som ingeniør 1987: Udnævnt til sektionsleder 1991: Udnævnt til afdelingsleder 1993: Udnævnt til underdirektør 1996: Udnævnt til direktør 2000: Udnævnt til koncerndirektør 2001: Udnævnt til administrerende direktør, landechef, medlem af NCC AB’s koncernledelse 2003: Medlem af bestyrelsen for Dansk Byggeri Yderligere oplysninger: Koncernchef Alf Göransson, NCC AB, telefon +46 8 585 511 50 Direktionssekretær Vibeke Simonsen, NCC Construction Danmark A/S, telefon 39 10 38 38 Koncerndirektør Christian Herskind, NCC Construction Danmark A/S, telefon 39 10 33 88 Pressekoordinator Niels Møller, NCC Construction Danmark A/S, telefon 39 10 35 77

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links