NCC skal bygge Nordfløjen af Rigshospitalet

Læse original

NCC har indgået aftale med Region Hovedstaden om at opføre råhuset til den nye del af Rigshospitalet kaldet Nordfløjen. Kontrakten lyder på 330 mio. kr.

I februar 2015 går NCC i gang med en opgave, der vil give værdifulde erfaringer i arbejdet med opførslen af supersygehusene på Sjælland. Der er tale om opførelsen af råhuset til Nordfløjen i hjertet af København, som bygges i tilknytning til det eksisterende Rigshospital.

Byggeriet bliver otte etager mod vest nedtrappende til tre etager mod øst ved Blegdamsvej. På den måde kommer Nordfløjen til at have et spændende arkitektonisk udtryk, der kæder den sammen med de eksisterende hospitalsbygninger.

”Nordfløjen på Rigshospitalet er en interessant opgave, fordi det er det første af mange store hospitalsbyggerier på Sjælland, som er planlagt i nær fremtid. Byggeriet vil derfor kunne give os gode erfaringer, som kan anvendes, når de øvrige hospitaler skal opføres og udbygges,” siger administrerende direktør Klaus Kaae, NCC Construction.

Den nye fløj i Rigshospitalet er inddelt i syv afsnit, som bliver vinklet mod hinanden i en zig-zag-struktur for at minimere afstandene på hospitalet. Byggeriet skal både huse sengeafsnit, operationsstuer, støttefunktioner, administration mm. Desuden bliver der etableret en tunnelforbindelse og en gangbro til det nuværende hospital.

Kompliceret betonarbejde
En del af betonarbejdet kræver særlig ekspertise, da der er tale om betondæk, der skal kunne modstå vibrationer og svingninger, som almindeligvis opstår i bygninger, når folk bevæger sig rundt.

”Rent fagligt er opgaven meget spændende og en, som vi glæder os til at løse. Der er tale om kompliceret betonarbejdet, da det bl.a. skal opfylde særlige krav for, at Rigshospitalet vil kunne anvende deres vibrations-følsomme hospitalsudstyr og –apparaturer. Her kommer vores mangeårige erfaring med betonarbejde os til gode” siger afdelingschef Rune Holm Madsen, NCC Construction.

Det primære arbejde for NCC slutter i september 2016 og endeligt i september 2017, hvor gangbroen mellem Nordfløjen og det eksisterende byggeri skal stå færdig.

Nordfløjen vil, når den står helt færdig i januar 2018, omfatte 33 operationsstuer og 212 en-sengsstuer, hvor nogle vil kunne slås sammen og fungere som to-sengsstuer ved særlige behov. 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 47,6 mia. kr. og 18.500 medarbejdere i 2013. NCC-aktien er noteret på NASDAQ OMX Stockholm.

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing. I 2013 havde NCC i Danmark en omsætning på 4,9 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.