NCC udskifter 400 kvadratmeter tag i døgnet

Aktionen starter hver morgen klokken fire. Der angribes fra begge sider på én gang. Målet er at blotte mindst muligt og sørge for størst mulig dækning. Sådan lyder strategien, når NCC i april går i gang med at udskifte 20.000 kvadratmeter tag på Nordeuropas største idrætscenter, Grøndal Centret, på Bellahøj i København.

NCC og Københavns Idrætsanlæg har indgået en partnering-aftale til 46 millioner kroner om udskiftningen af de udslidte tage på Grøndal Centret. Grøndal Centret på Bellahøj var det første Bella Center. Det blev opført til en international levnedsmiddelkongres og -udstilling i 1965 og skulle efter planen holde i ti år. Da det nuværende Bella Center stod færdigt på Amager i 1975, blev hallerne, der var opført på dispensation på Bellahøjs rekreative arealer, ikke fjernet. De overgik i stedet til idrætscenter og hjemsted for foreninger. Især i de senere år har hallerne ikke kunnet leve op til den nye, permanente tilværelse. Grøndal Centret er nærmest blevet et byggeteknisk udstillingvindue for, hvad der sker, når man hverken bruger dampspærre eller isolering i loftet og lader sprinkleranlægget ligge i hulrum, som ikke er frostfrie. Det nye tag koster 46 mio. kr., mens udskiftning og modernisering af de elektriske installationer beløber sig til 12 mio. kr. Foruden nye lysarmaturer overalt får Grøndal Centret ny lysstyring. Dermed kan københavnerne se frem til en ny æra for de ti haller, som efter fire årtier omsider slipper af med betegnelsen midlertidige. Foruden 130 idrætsforeninger med 3.500 daglige og en million årlige brugere huser Grøndal Centret BilletNets hovedkontor, Det Danske Teaters administration og teatersal, Idrætsskolen for Bevægelses-hæmmede, Team Danmarks elitegymnaster, et fitnesscenter, et bowlingcenter samt Københavns Idrætsanlæg Teknisk Afdeling. – Når vi starter om morgenen, skærer vi det eksisterende tag i så store stykker som muligt og hejser det ned. Dermed er vi fri for at blokere taget med opskæring i mindre stykker. I stedet kan vi udnytte tiden til at lægge de nye, præfabrikerede tagkassetter med færdig loftsside på plads, isolere med polystyrenplader, og beklæde med tagpap, forklarer projekteringschef Jens Thamdrup, NCC. – Vi har hele tiden to arbejdshold i gang. Det vil sige to parallelle produktionslinier på hver side af hallen med hver sin kran. Målet er, at hele processen gennemføres på én dag. De 400 kvadratmeter tag, vi piller af hver morgen, er erstattet med nyt tag ved fyraften, siger Jens Thamdrup. NCC har fra starten af projektet arbejdet tæt sammen med Carl Bro, idet begge virksomheder har stor erfaring fra tilsvarende opgaver. Den største udfordring bestod fra starten i at finde en løsning, som ikke kom til at veje mere end det eksisterende tag. – De bærende konstruktioner er dimensioneret uden megen belastningsreserve, og da de nuværende betondragere genanvendes, har vi fundet en løsning, som ikke forøger vægten, siger Jens Thamdrup. Projektet gennemføres som rendyrket partnering med faseopdelt projektstart og inddragelse af brugerne fra første færd. Teknisk chef Torben Hjelm, København Idrætsanlæg Teknisk Afdeling, glæder sig over processens forløb indtil videre, og han tager politikernes bevilling af pengene til projektet uden bemærkninger som udtryk for, at der er tillid til den valgte løsning. Partnering er en struktureret samarbejdsform, hvor kunde, rådgivere, arkitekt og entreprenør i fællesskab løser byggeopgaven. Partnering er baseret på et tillidsfuldt samarbejde, hvor alle spiller med åbne kort, og hvor alles fagkundskaber supplerer hinanden gennem hele byggeprocessen. Yderligere oplysninger: Projekteringleder Jens Thamdrup, 39 10 39 10, pressekoordinator Niels Møller, 39 10 35 77, NCC Construction Danmark A/S Teknisk chef Torben Hjelm, 38 14 44 14, Københavns Idrætsanlæg. Ingeniør Eric Kjærulff, 43 48 65 76, Carl Bro.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia