NCC vinder ArbejdsmiljøPrisen 2013

Læse original

Et langsigtet, ambitiøst mål om ’nul ulykker’ gennem en grundlæggende ændring af sikkerhedskulturen sikrer i år NCC Construction en pris i kategorien ’Arbejdsmiljø som strategisk element’.

En halvering af arbejdsulykker på et år. Det er et konkret resultat af NCC’s arbejde med at ændre hele organisationens kultur omkring sikkerhed – et arbejde, som sikrer NCC den årlige nationale Arbejdsmiljøpris for en arbejdsmiljøindsats, der er en af Danmarks bedste.

”Vi er naturligvis meget glade og stolte over at modtage prisen. Det understreger, at det er vigtigt, at arbejdsmiljø og sikkerhed er en central del af en virksomheds strategi, og at indsatsområdet skal prioriteres ledelsesmæssigt, økonomisk og ressourcemæssigt ud fra et langsigtet, strategisk perspektiv”, siger Kåre Christensen, senior arbejdsmiljøchef.

Dommer-ros for manglende slut-dato

I dommernes begrundelse hedder det bl.a., at ’Arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver er ændret fra at kontrollere til at motivere. På den måde er sikkerheden ikke længere noget andre tager sig af, men noget alle tager sig af. Derudover er arbejdsmiljø blevet det første punkt på dagsordenen på alle møder på alle niveauer i organisationen.

Dommerne har lagt vægt på, at indsatsen er uden slutdato, og at man har inddraget både ledelse og medarbejdere. Arbejdsmiljø er et fokuspunkt i strategien, og alle taler med hinanden om sikkerhed. Så indsatsen er med til at ændre adfærden blandt medarbejderne. Derudover lægger de vægt på, at indsatsen er ved at blive spredt ud til andre dele af NCC og til andre samarbejdspartnere på byggepladserne.’

Dommerkomitéens begrundelser glæder Kåre Christensen: ”Det er netop en pointe i vores tilgang, at selv om ledelsen sætter rammerne, skal ansvaret for sikkerheden flyttes ud i produktionen, hvor alle tager ansvar.”

Inspiration fra Jægerkorpset

Indsatsen med at ændre hele kulturen blev i 2011 sat i gang, fordi NCC havde mange ulykker og måtte erkende, at drypvise kampagner ikke virkede. Der skulle en dybere forandring til.

Et element i arbejdet for at ændre kulturen har været et samarbejde med den tidligere officer i Jægerkorpset Lars Robl, der i dag er organisationspsykolog. Med inspiration fra Jægerkorpsets erfaringer har NCC Construction introduceret tre leveregler i arbejdet:

1.Tag vare på hinanden

2.Tænk fremad, hvad nu hvis?

3.Sig fra

Der kan trækkes mange paralleller imellem de to meget farlige arbejdsmiljøer – krigszoner og byggepladser – og derfor kan levereglerne for adfærden nemt tilpasses dagligdagen i NCC.

De nye leveregler er blevet godt modtaget på NCC’s byggepladser. Det har i langt højere grad ført til, at egen og andres sikkerhed er en integreret del af produktionen.

Fakta:

-NCC Construction Danmark A/S er en af Danmarks største bygge- og anlægsvirksomheder.

-NCC Construction Danmark A/S beskæftiger ca. 1200 ansatte.

-NCC Construction Danmark A/S omsatte i 2012 for 2,9 mia. Kr.

ArbejdsmiljøPrisen uddeles årligt. Prisen uddeles i fire forskellige kategorier, hvoraf NCC Construction vandt i ’Arbejdsmiljø som strategisk element’.

Bag prisen står arbejdsmarkedets parter (LO, DA, FTF, KL, Lederne, Danske Regioner, AC, Moderniseringsstyrelsen, Beskæftigelsesministeriet og FA samt disses underorganisationer).

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Ghita Borring, Kommunikations- og Marketingchef, NCC Construction Danmark

Telefon 41 70 44 40

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark
.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Kommunikations- & Marketingchef Ghita Borring, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 44 40

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2012 havde NCC i Danmark en omsætning på ca. 5,7 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links