NCC vinder endnu en stor hospitalsordre

NCC Construction har vundet hovedentreprisen på udbygningen af Esbjerg Psykiatriske Afdeling til 182 mio. kroner. Til de komplekse hospitalsordrer trækker NCC på koncernens brede erfaringer fra både Danmark, Sverige og Norge.

NCC Construction underskriver mandag den 17. december kontrakt med Region Syddanmark. Det sker efter en udbudsrunde gennemført af totalrådgiveren Arkitema Architects og Rambøll, hvor NCC blev tildelt opgaven som hovedentreprenør på den store opgave, der gennemføres i to etaper.

Region Syddanmark samler de psykiatriske døgnafdelinger i Hviding og Esbjerg. Samtidig øges det nuværende antal sengepladser fra 52 til 97, der fordeles på i alt seks sengeafsnit af 15-18 patienter.

Bygherrer får gavn af erfaring

NCC har stor erfaring inden for både nybyg og renovering af hospitaler – også på det psykiatriske område – og opererer med en task force, der tæller over 30 specialister fra alle virksomhedens enheder. De udveksler løbende erfaringer om NCC’s store hospitalsprojekter – både de danske og fx dem NCC har gennemført i Borås i Sverige og Trondheim i Norge.

”Der er to væsentlige grunde til, at bygherrerne får stor gavn af en erfaren entreprenør. Den ene er, at når man ikke bygger på en bar mark men på eksisterende hospitaler, så er der nogle særlige krav i forhold til ”no-break” – altså at man ikke utilsigtet lukker for gassen eller strømmen. Den anden er, at der skal tages særlige hensyn til den almindelige drift, som ikke må forstyrres, og det kræver planlægning og kompetencer,” forklarer Nicolai Schultz, områdedirektør i NCC Construction for Region Syd.

Mere end 12.000 kvadratmeter i to etaper

Etape 1 af projektet omfatter nybygning af tre sengeafsnit, serviceafsnit samt ny motionshal. Etape 2 omfatter ombygning af og tilbygning til det eksisterende sengeafsnit og den eksisterende hovedbygning, som blandt andet får nyt køkken og kantine, kontor- og administrationsbygning og en tilbygning med patientmodtagelse. Desuden ændres de udenom liggende arealer.

I alt er der tale om ca. 6.100 kvadratmeter nybygning, ca. 6.000 kvadratmeter ombygning samt et tunnelanlæg på ca. 950 kvadratmeter og udearealer med vej, parkering, gårdrum og haveanlæg på ca. 27.000 kvadratmeter.

Byggeriet starter den 2. januar 2013 og skal efter planen være gennemfør medio 2015.

Fakta om NCC og hospitals- og psykiatriområdet

  • På Gentofte Hospital foretager NCC en nænsom renovering af den 12.000 kvadratmeter store, historiske Patientbygning nr. 1, og i Aabenraa har NCC siden maj 2012 været i gang med råhus- og lukningsentreprisen i første etape af opførelsen af Aabenraa Akutsygehus.
  • NCC Construction er også ved at lægge sidste hånd på en renoveringsopgave i hovedentreprise på Glostrup Hospital, som bl.a. omfatter nyindretning af videncenter for rygsygdomme, reumatologicenter samt respirationscenter. En del af renoveringen omfatter asbest- og blysanering.
  • NCC udfører for øjeblikket el-entreprisen i forbindelse med ombygningen af det 15.000 kvadratmeter store Psykiatrisk Center på Hvidovre Hospital. Tidligere har NCC også opført Psykiatrisk Hospital i Helsingør og renoveret Sct. Hans Hospital.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Nicolai Schultz, Områdedirektør, NCC Construction, telefon 24 88 79 90

Jesper Andersen, presseansvarlig, NCC Construction, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.