NCC vinder Partnering-konkurrence til 57 mio. kr.

NCC skal opføre det første markante nybyggeri i den storstilede plan for Søndersøparken i Viborg. Partnering-samarbejdet omfatter 48 hotelværelser til brug for Viborg Sygehus, 30 boliger samt parkeringskælder til 78 biler. NCC står i spidsen for det team, som vandt i konkurrence med fem andre. De øvrige partnere i teamet er Arkitema, Carl Bro, ISS og Nordania. Ordren til NCC er på 57 millioner kroner. "Med vinderprojektet har NCC og deres rådgivere Arkitema KS og Carl Bro as leveret et sikkert og overbevisende bud på den ellers relativt bundne opgave for patienthotel og boliger ved Søndersø i Viborg. Med projektet tilføjes området en ny og væsentlig arkitektonisk kvalitet i tråd med visionerne for områdets fremtidige udformning." Sådan lyder bedømmelsesudvalgets begrundelse for valget af NCC til at opføre Viborgs nye patienthotel og boliger. NCC og de øvrige partnere i teamet skal nu videreudvikle projektet i et Partnering-samarbejde med de tre bygherrer, Viborg Amt, Boligselskabet Viborg og Boligselskabet Sct. Jørgen. Som det første af flere markante nybyggerier ned til Søndersø bliver patienthotellet og boligerne toneangivende for de kommende nybyggerier i hele området. Samtidig har Erhvervs- og Byggestyrel-sen godkendt projektet som forsøgsbyggeri med særligt fokus på drift og vedligeholdelse i mange år fremover. Udover at vinderprojektet er økonomisk fordelagtigt, har den skitserede samarbejdsproces med bygherren og de fremtidige bygningers arkitektoniske samspil med området ved Søndersø spillet en stor rolle for, at NCC-teamets projekt vandt konkurrencen. "Projektets to forbundne punkthuse, som indeholder patienthotel i det ene og boliger i det andet, tager tydeligt store hensyn til områdets landskabelige og topografiske egenskaber. I forhold til oplevelsen af bebyggelsen set på distance vil punkthusene og deres senere efterfølgere bidrage til en reorganisering af byens store front mod søen," skriver bedømmelsesudvalget bestående af repræsentanter fra Viborg Sygehus, Viborg Amt, Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen og Viborg Kommune. "Vi har arbejdet utrolig hårdt på vores projekt i lang tid, så vi er meget glade for, at vi nu skal til at realisere vores vision. Vi har forsøgt at holde stilen og ånden i det gennemarbejdede udbudsmateriale, som kunden kom med, samtidig med at vi har indarbejdet vores egne ideer til for eksempel en ekstra kælderetage," siger afdelingschef Lars Kjeldgård fra NCC. Toneangivende byggeriDen nye bebyggelse er det første skridt på vejen mod realiseringen af en ny lokalplan, der omfatter et grundstykke, som øst for Viborg Sygehus falder ned mod Søndersø. Ifølge lokalplanen bliver bygningen det første af flere markante dobbelt-punkthuse. NCC-teamets byggeprojekt vil derfor naturligt komme til at danne skole for det ønskede høje kvalitetsniveau i området. Det kommende patienthotel og boliger kommer til at bestå af to forbundne huse i otte etagers højde omgivet af et parklandskab. Bygningerne bliver opført i lyse gule/grå blødstrøgne teglsten, der danner homogene murflader med stringente udskæringer for vinduesfelter og glasbånd. Hævet over terræn skyder markante karnapper ud fra bygningskroppen og på karnapsiderne skyder en fritskåret ramme af lys tegl skudt med ud. Karnapfronterne vil fremstå som en blanding af uafskærmede vinduer, vinduer med faste jalousipartier samt lette facadefelter i mineralsk plade, der matcher de natureloxerede vinduesrammer og tilføres dybde med espalierlister i træ. Altanerne fremstår lette og transparente med tynde altanplader i CRC højstyrkebeton og et glasværn, som holdes af slanke galvaniserede stålprofiler. "Vi ser husene som lette, lyse huse, der rejser sig på det grønne tæppe, som bølger ned mod søens blå spejl. Løsingen skal på én gang sikre gode sigtelinier og oplevelsen af et ubrudt grønt landskabeligt flow - et grønt tæppe, der binder bygninger og landskab sammen til en helhed," siger arkitekt Lars Kvist fra Arkitema KS, som har tegnet bygningen. Parkeringskælderen bliver bygget ind i terrænet, og i den ekstra kælderetage under boligdelen bliver der plads til traktorgarage og cykelrum. "Plan- og detailløsninger i såvel patienthotel som i boliger er gennembearbejdede og byder på flere rumlige kvaliteter. Hotellets gæster og ansatte vil opleve smukke, enkle og funktionelle rammer for den daglige brug af såvel værelsesdel som administration og restaurant på øverste etage. Og boligerne vil som selvstændige enheder tilbyde kvaliteter af høj karakter såvel rumligt som i relation til udsigten til den omgivende natur," skriver bedømmelsesudvalget. Visionær udbudsprocesProjektet er specielt, fordi det gennemføres som et samarbejde mellem tre forskellige bygherrer, der traditionelt har forskellige udgangspunkter og målsætninger for bygningernes udformning og funktionalitet. Men det lykkedes at forene bygherrernes ønsker i et fælles udbud, som vinderprojektet lever op til. "Kunderne har været fremsynede og visionære i deres måde at udbyde projektet på. De har stillet krav til entreprenøren om en veltilrettelagt samarbejdsproces i den videre optimering. Vi er glade for, at byggeriet gennemføres som et Partnering-projekt. Projektets parter får dermed fælles og åbne mål, som alle er forpligtet til at arbejde hen imod," forklarer sektionsdirektør Palle Bjerre Rasmussen fra NCC. Projektet er godkendt som et særligt forsøgsbyggeri af Erhvervs- og Byggestyrelsen, og udbudsmaterialet stillede derfor krav om, at NCC skulle medtage totaløkonomiske beregninger af drifts- og vedligeholdelsesudgifter for byggeriet over henholdsvis 6, 10 og 15 år. En opgave, som NCC blandt andet har løst ved at involvere ISS i et tidligt samarbejde om planlægning af drift og vedligeholdelse. Nordania har været samarbejdspartner i forbindelse med oplæggets forslag til finansiering. "NCC's oplæg til organisationsplan, aflevering og partnering virker sikkert og troværdigt. Proceduren er god og overskuelig og følger udbudsmaterialets intentioner. Tilbuddet på drift- og vedligeholdelse forekommer velbearbejdet. Ved at anvende Partnering som kontraheringsmodel skabes der mere ligevægtige vilkår for optimeringen, hvilket normalt også smitter positivt af på konflikthåndtering og afleveringsproceduren," lyder det i bygherrens beskrivelse af vinderprojektet. Fakta om Patienthotel og almene boliger i ViborgBeliggenhed:Søndersøparken, ViborgBygherre:Viborg Amt, Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. JørgenTotalentreprenør:NCC Construction Danmark A/SKontraktsum:Cirka 57 millioner kronerArkitekt:Arkitema KSBygherrerådgiver:KPF Arkitekter ASIngeniør:Carl Bro asRådgiver, drift og vedligeholdelse:ISS Facility ServicesRådgiver, financiering:Nordania Finans A/SSamlet byggeri:8.600 kvadratmeterHeraf P-kælder: 2.100 kvadratmeterByggeperiode:Begyndelsen af 2005 til begyndelsen af 2006

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links