NCC vinder partnering-kontrakt på skolebyggeri

NCC er gået i gang med at opføre et multipædagogisk rum på Tjørnehøjskolen i Brøndby, efter at have vundet licitationen over projektet, der blev udbudt som Partnering.  Det er femte gang, NCC er involveret i et Partnering-byggeri i Brøndby Kommune. Det multipædagogiske rum opføres som en tilbygning til skolen i beton med en facade, som præges af aluminiums- og glaspartier med solceller. ”Halvdelen af en gangbro i skolegården fjernes, og så inddrager vi et gangareal inde bagved. Dermed bliver der plads til at bygge et rum på 300 kvadratmeter,” fortæller projektchef Mogens Jacobsen, NCC. Taget over den eksisterende glasgang fjernes. Det nye tag, som er af glas med felter af solceller, løftes højere op, så der opstår et spændende rum med højt til loftet. Endvidere renoveres den resterende gangbro, idet betonen er beskadiget. Brøndby Kommune har særdeles gode erfaringer med Partnering, og har tidligere arbejdet sammen med NCC på Partnering-basis om en udvidelse af Brøndby Strand Skole, opførelse af to integrerede daginstitutioner og et ældreboligprojekt. ”Fordelen ved Partnering er, at de involverede parter i langt højere grad udnytter hinandens viden. Som arkitekter sidder vi inde med en viden, entreprenøren ikke har. Og entreprenøren har en masse gode ideer til, hvordan tingene kan udføres. Gennem hele forløbet deler arkitekt, ingeniør og entreprenør deres viden og sikrer dermed, at tingene gøres på den bedste måde,” siger arkitekt Lars Tøgern, Brøndby Kommune. NCC har været med til at indføre Partnering i Danmark, og adskillige projekter landet over er gennemført som Partnering - med succes. Den nye samarbejdsform stiller nye krav til alle parter: ”Ved traditionelt byggeri har man kun sig selv at blive enig med. I Partnering skal alle parter være enige, og for at processen lykkes, er det vigtigt, at kemien er i orden, og at man har tillid til hinanden,” siger projektchef Mogens Jacobsen, NCC. De gode resultater med Partnering i Brøndby har i øvrigt ført til, at også Køge Kommune er blevet interesseret i samarbejdsformen, og der har været holdt et møde, hvor Køge har fået del i erfaringerne. ”NCC har rigtig gode erfaringer med Partnering - blandt andet når det gælder offentlige byggerier som for eksempel folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner, hvor også brugerne kan deltage i byggemøderne og dermed har mulighed for at påvirke beslutningerne i byggefasen,” siger Mogens Jacobsen. Fakta om multipædagogisk rum til TjørnehøjskolenBeliggenhed: Tjørnehøj 3, BrøndbyKunde: Brøndby Kommune Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/SArkitekt: Lars Tøgern, Brøndby KommuneIngeniør: Dines Jørgensen & Co. A/SSamlet byggeri: 300 kvadratmeterKontraktsum: 5,8 mio. kr.Byggeperiode: Maj 2004 til november 2004

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner