Ny boligtype giver billigere boliger

Fjernsynets boligprogrammer bliver virkelighed i en ny, moderne boligtype, som NCC opfører. Her er der frit valg: Køb en fiks og færdig bolig. Eller gør selv boligen færdig. NCC har sammen med en række partnere udviklet en ny boligtype, der giver stor økonomisk fleksibilitet. Projektet opføres i det nye boligområde Trekroner i Roskilde. Her kan køberne selv bygge med og spare 150.000 kroner på indskuddet i andelsforeningen. "Hvis man vælger medbyg-løsningen, får man alene et råhus med grundinstallationer. Resten er tilvalg," forklarer arkitekt Jørgen Kreiner-Møller, NOVA 5 arkitekter a/s, der har tegnet boligerne i Andelsboligforeningen Skovbæltet. Gør-det-selv boligen har den fordel, at man kan vælge løsninger, der passer til ens økonomi. Lader man NCC stå for færdiggørelsen, er der en række muligheder i form af tilvalg - også i den billige ende af skalaen. For eksempel et færdigt køkken til kun 20.000 kr. Projektet er udviklet i fællesskab af NCC, Seniorbo A/S, NOVA 5 arkitekter og det rådgivende ingeniørfirma Lemming & Eriksson. Realkredit Danmark er finansiel rådgiver. "Udgangspunktet var et ønske fra Roskilde Kommune om at få udviklet nye bebyggelsestyper. Vi syntes, det lød interessant og gik sammen med de øvrige parter om at udvikle en boligtype, som unge familier har råd til, hvilket jo er oplagt med de stigende boligpriser. Vi lod os inspirere af en studietur til udlandet og brainstormede os frem til idéen om den minimalistiske bolig. Vi forestillede os en familie med to børn. Den ene af ægtefællerne havde et underviserjob. Den anden havde arbejde til en lidt mindre løn. Det var familier, som sad i en uhensigtsmæssigt lille andelsbolig eller lejelejlighed," fortæller forretningsfører i Seniorbo A/S, Hans Nissen. Ved et informationsmøde om projektet viste det sig, at målgruppedefinitionen ramte plet. Det var stort set repræsentanter for denne gruppe, der mødte op, og på kort tid blev størsteparten af boligerne solgt. Af de 54 boliger mangler der nu kun at blive solgt syv. "Jeg tror, det skyldes en kombination af økonomi og fleksibilitet. I traditionelle andelsboligprojekter indrettes lejlighederne efter en standard, og køberne kan så vælge fra og til. I Skovbæltet kan de overtage et råhus, og hvis nogen ønsker sivtæpper på betongulve, er der mulighed for det. Vil man indrette et stort rum til bordtennis, er der ligeledes fri bane. Og ingen betaler for noget, de ikke ønsker," siger Hans Nissen. Han tilføjer, at der også er mulighed for at starte med et køkken i den lave ende af prisskalaen, og - når der er penge til det - skifte det ud med en dyrere model. Som udgangspunkt er der badeværelser i alle boliger, ligesom de leveres med et minimalt køkken - hvis man altså ikke ønsker en anden løsning. Boligtype C, der er på 102,6 kvadratmeter, koster eksempelvis fiks og færdig cirka 330.000 kr. i ind-skud og 6.700 kr. i månedlig boligafgift. Ved 100 procent medbyg trækkes cirka 150.000 kr. fra ind-skuddet. Boligerne indpasses i naturen"Projektet udformes som rækkehuse i to plan og etagehuse i tre etager, hvor der i stueetagen er etplans boliger og i de overliggende etager er toplans boliger med samme udformning som rækkehusene. Bebyggelsen samles i otte boligblokke med tre til otte boliger. Boligernes størrelse varierer fra 51 til 102 kvadratmeter - og der bliver en enkelt lejlighed på 153 kvadratmeter", siger sektionschef Per Skovbæk Mortensen, NCC. Han og det øvrige byggeteam er i øjeblikket i gang med projekteringen. Der er byggestart i januar. Husene med de 54 boliger placeres harmonisk i det grønne område, og der flyttes så lidt jord som mu-ligt i forbindelse med klargøring af grunden. Dalsænkningen i området kommer til at indgå i arkitektu-ren, idet hældningen på husenes tage følger terrænet. Husene bygges af betonelementer med trækassetter udenpå, og de får vinduer med trærammer. Tagene beklædes med stålplader. Facaderne, der beklædes med nordisk nåletræ, males grå, og ståltagene bli-ver mørkegrå mens vinduer og døre males hvide. Installationerne samles i et spor i loftet, hvorfra der kan hentes varme, el og telefonkabler med mere - når man ved, hvor de forskellige installationer skal placeres. Fakta om AB SkovbæltetBeliggenhed:Linkøpingvej, Trekroner, RoskildeBygherre:Andelsboligforeningen SkovbæltetProjektudvikler:Seniorbo A/STotalentreprenør:NCC Construction Danmark A/SKontraktsum:40,7 mio. kr.Arkitekt:NOVA 5 arkitekter a/sLandskabsarkitekt:Thing & WainøKunstnerisk udsmykning:Kunstnersammenslutningen Art of HeartEjendomsmægler:Home i RoskildeIngeniør:Lemming & Eriksson a.s. Rådgivende Ingeniører FRISamlet byggeri:5.181 kvadratmeterByggeperiode:December 2004 til januar 2006Hjemmeside:www.abskovbaeltet.dk  

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links