Ny køleterminal i Padborg

Kun et år efter den seneste udvidelse udbygger speditionsfirmaet Andreas Andresen A/S igen lagerfaciliteterne i Padborg. Fortsat vækst på det europæiske fødevaremarked og en større markedsandel inden for fødevaretransport har gjort endnu en udvidelse af køleterminalen nødvendig. Projekt omfatter 3.000 kvadratmeter køleterminal, som placeres i forlængelse af den seneste udvidelse. Også denne gang er det NCC Construction Danmark A/S, som i totalentreprise står for byggeriet.

Kun et år efter den seneste udvidelse udbygger speditionsfirmaet Andreas Andresen A/S igen lagerfaciliteterne i Padborg. Fortsat vækst på det europæiske fødevaremarked og en større markedsandel inden for fødevaretransport har gjort endnu en udvidelse af køleterminalen nødvendig. - Vi har på mange markeder oplevet en markant højere vækst end forventet, og derfor har vi nu sat det nye byggeri i gang. Vi gik ellers ud fra, at vi havde fremtidssikret terminalkapaciteten med den seneste udvidelse, som blev indviet i oktober 2002, siger Steen Sørensen, administrerende direktør i Andreas Andresen A/S. Projekt omfatter 3.000 kvadratmeter køleterminal, som placeres i forlængelse af den seneste udvidelse. Også denne gang er det NCC Construction Danmark A/S, som i totalentreprise står for byggeriet. Det er tegnet af arkitektfirmaet Erling Foged A/S og opføres i hvide betonelementer i en kombination af glatstøbte og frilagte marmorsten. Facaden er imprægneret, så den bevarer sin naturlige lyse farve. Dirks Rådgivende Ingeniører A/S varetager ingeniørarbejdet for NCC og er desuden bygherrerådgiver på projektet. Større terminal giver mindre transporttid Den nye køleterminal forøger kapaciteten betydeligt ved Andreas Andresen A/S’ hovedkvarter i Padborg, der er knudepunkt for trafikken mellem Skandinavien og det øvrige Europa. Her omfordeles fødevarer til endelig distribution på bestemmelsesstedet. - Mængden af gods er i vækst, og samtidig skal vi ekspedere godset stadigt hurtigere for at opretholde en høj service. Med udvidelsen får vi bedre lagerfaciliteter og ikke mindst bedre plads til de mange lastbiler, som skal læsses og losses hver dag. Det mindsker ekspeditionstiden, siger Steen Sørensen. Med udvidelsen får Andreas Andresen A/S 30 ekstra portsluser til køleterminalen. Her finder af- og pålæsning af lastbilerne sted for at holde en konstant lav temperatur i terminalen. - Fra den seneste udvidelse har vi gode erfaringer med portsluser, som lukker helt tæt til lastbilerne, så kulden fra køleterminalen ikke slipper ud. Det sikrer, at vi har fuldstændig kontrol over temperaturen i terminalen og kan holde den konstant lav uden at øge belastningen af kølesystemet, siger Steen Sørensen. Nyt hus til trucks og bedre tilkørselsforholdEt højt antal af portsluser og god plads til gods og trucks i terminalen er afgørende for en hurtig af- og pålæsning af de mere end 600 lastbiler, som er tilknyttet Andreas Andresen A/S. Lastbilerne betjener hovedsageligt Skandinavien og Centraleuropa, men også Østeuropa og Sydeuropa tegner sig for en stadig større andel af fødevaretransporterne. - Vi er efterhånden kommet op på at operere med så mange lastbiler, at det bliver et logistisk problem at få plads til dem alle på området. Derfor får vi også lavet bedre tilkørselsforhold i forbindelse med byggeriet, siger Steen Sørensen. I alt har NCC fået til opgave at anlægge godt 12.000 kvadratmeter betonsten, som skal udgøre den udendørs belægning i tilknytning til den nye terminal. I forbindelse med udvidelsen opfører NCC endvidere et truckhus i to etager á 250 kvadratmeter for Andreas Andresen A/S. Stueetagen skal anvendes til parkeringen, service og opladningen af virksomhedens gaffeltrucks, mens førsteetagen indrettes med kontorer. Byggeriet er netop gået i gang, og de nye faciliteter skal være klar til indvielse den 15. marts 2004. Koncernen Andreas Andresen A/S beskæftiger cirka 500 medarbejdere. Hovedkontoret er placeret i Padborg, mens firmaet har filialer i St. Petersborg, Moskva, Litauen, Flensborg og Luxembourg.  

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner