Nye visioner for Krøyers Plads

Københavns Kommune og NCC Property Development tager nu fat på udviklingen af Krøyers Plads på Strandgade 85-87 på Christianshavn. Visionen er et byggeri af høj arkitektonisk værdi med boliger, kontorer og butikker. Der er stor fokus på borgernes adgang til vandet og de vandnære arealer som kajområderne, bolværket og det indre havnebassin. Der arbejdes foreløbig ud fra volumenstudier fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Beboerne på Christianshavn og lokaludvalget vil i høj grad blive inddraget i udviklingen af området. Pladsen var for et par år siden meget omtalt i forbindelse med et højhusbyggeri, som senere blev opgivet.

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i Københavns Kommune orienteres henholdsvis mandag og tirsdag i denne uge, og herefter kan arbejdet gå i gang.

Det er glædeligt for København, at NCC vil udvikle Krøyers Plads. Dette vigtige sted i byen fortjener et byggeri af høj klasse og et byrum med gode opholds- og aktivitetsmuligheder for borgerne,” siger overborgmester Frank Jensen.

Vi har respekt for det unikke miljø på Christianshavn, som beboerne værner om. Her er i den grad tale om et lokalsamfund med engagement og nerve, og det vil vi gerne benytte os af. Derfor er det planen at gennemføre en række workshops, hvor beboerne i området får lov at bidrage med supplerende idéer til udformningen af arealet. Forventningsafstemning kommer til at være et vigtigt nøgleord for processen”, siger direktør Marius Møller, NCC Property Development.

Projektudviklingschef Claus Skytte, NCC Property Development, supplerer: ”Københavns Kommune har lagt nogle overordnede rammer for udnyttelsen af Krøyers Plads, som vi arbejder inden for, og vi regner bestemt med, at borgerne kan komme med gode og konstruktive forslag, som vi kan tænke med ind i det samlede billede, før vi fastlægger projektets endelige udformning.”

I Københavns Kommune synes man det er vigtigt, at det bliver en god proces ”Pladsen er synlig i mere end én forstand. Den tidligere debat om området har vist, at den har en central plads i Christianshavnernes bevidsthed. Det er samtidig ét af de sidste ledige arealer på Christianshavn, så det er vigtigt for os at sikre, at der arbejdes efter en løsning med mening for såvel de nuværende borgere som kommende beboere og brugere,” understreger centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen Ulrik Winge.

Efter den indledende borgerdialog skal der vedtages en lokalplan, som forventes at være klar ultimo 2012. Første spadestik tages primo 2013.

For yderligere information, kontakt venligst:

Marius Møller, direktør, NCC Property Development A/S, +45 2488 7373
Claus Skytte, projektudviklingschef, NCC Property Development A/S, +45 6040 1586
Ingvar Sejr Hansen, kontorchef, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, +45 3366 2205
Ulrik Winge, Centerchef, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune, +45 3366 1314

Alle NCC´s pressemeddelelser kan ses på www.ncc.dk

NCC er en af de ledende bygge- og projektudviklingsvirksomheder i Norden. NCC koncernen havde i 2009 en omsætning på 51 mia. SEK og 18.000 medarbejdere. NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Roads, NCC Property Development og NCC Bolig. NCC Property Development udvikler og sælger erhvervsejendomme inden for kontor-, retail- og logistiksegmentet.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia