Nyskabende aftale om veje

NCC og Bornholms Regionskommune har indgået en banebrydende aftale om vedligeholdelsen af det bornholmske vejnet. Som noget helt nyt indenfor vejområdet giver partnering-aftalen kommunen indsigt i NCC’s økonomi. Den toårige aftale har i 2006 en værdi på cirka 19 millioner kroner for NCC.

NCC og Bornholms Regionskommune har indgået en toårig partnering-aftale med overskudsdeling, åben økonomi, videndeling, forsyningssikkerhed og prisgaranti. Målet er, at de mest nedslidte af de 1.200 kilometer bornholmske veje omlægges med bl.a. ny asfaltbelægning i løbet af de kommende to år. – Et vigtigt mål med aftalen er at sikre, at Bornholms Regionskommune sparer penge på vejområdet. Mange veje er nedslidte og vores opgave er at sikre, at kommunen får mest muligt for de penge, der er til rådighed, siger afdelingschef Christina Dideriksen, NCC Roads A/S. Både bornholmere og øens mange turister kender det udslidte vejnet. – Vejnettet trænger mange steder til mere end almindelig vedligeholdelse. Vi har desværre ikke råd til at modernisere hele vejnettet. Aftalen med NCC sikrer, at der hvert år kan moderniseres de værste fem procent af vore veje, siger Vejchef Jan Harvest, Bornholms Regionskommune. Med partnering-aftalen indføres økonomisk gennemsigtighed, hvor kommunen altid får indsigt i NCC’s beregninger og økonomi for alt arbejde, der udføres for kommunen. Den åbne økonomi er garant for, at skatteyderne på Bornholm får en besparelse på udgifterne til at modernisere det slidte vejnet. – Vi har nu åbne regnskaber på alle jobs, vi udfører for kommunen. Det er aldrig før set på vejområdet i Danmark. Vi tror, at helt åbent partnering-samarbejde er fremtiden for alle danske kommuner. Kommunerne kan få mere og bedre vej for pengene, når de har lige så godt kendskab til økonomien som vejentreprenøren, siger Christina Dideriksen, NCC Roads A/S. Hvis udgifterne overstiger de aftalte cirka 19 millioner kroner med mere end 10 procent, hæfter NCC for overskridelsen. Bliver der tale om en overskridelse på mindre end 10 procent, betaler kommunen blot 40 procent af overskridelsen. Kan arbejdet udføres for færre penge, får kommunen halvdelen af besparelsen og NCC får den anden halvdel. – På den måde sikrer vi, at både vi i kommunen og vejfolkene hos NCC har en praktisk-økonomisk interesse i, at vi får et moderniseret vejnet for færrest muligt penge. Samtidig er de 19 millioner kroner, som er den såkaldte target-pris for 2006, i forvejen konkurrencedygtig og vi er samtidig sikre på forsyningssikkerheden på øen, siger Jan Harvest Bornholms Regionskommune. Aftalen mellem kommunen og NCC sikrer samtidig, at der overføres viden mellem parterne. NCC’s omfattende viden om veje og asfalt stilles til rådighed for kommunens teknikere. NCC Roads har et af Nordeuropas mest moderne laboratorier, der forsker i asfalt- og vejbelægninger. Her står al ny viden nu til rådighed for Bornholms Regionskommune. – Ved at stille al vores viden til rådighed sikrer vi, at hver vejstrækning får den bedst mulige belægning. Samtidig bliver kommunens teknikeres viden bragt helt i front, siger afdelingschef Christina Dideriksen, NCC Roads A/S. Yderligere oplysninger: Afdelingschef Christina Dideriksen, telefon 56 94 30 38, NCC Roads A/S. Pressekoordinator Niels Møller, telefon 39 10 35 77, NCC. Vejchef Jan Harvest, telefon 56 92 22 02, Bornholms Regionskommune.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links