OC Huset rationaliserer for at øge væksten

 Det NCC-ejede OC Huset, der udover parcelhusproduktionen rummer en række produktionsvirksomheder, forventer en fortsat god efterspørgsel på boliger de kommende år. Derfor skal virksomheden trimmes og styrkes for fortsat at kunne vokse. ”- Selvom konkurrencen i markedet er skærpet, vurderer vi, at OC-Huset sammen med søstervirksomheden Bülow og Nielsen er i en meget gunstig position. Gennem rationaliseringer og gode indkøb kan vi sikre, at vores huse fortsat er blandt de mest konkurrencedygtige på markedet. Det skal være grundlaget for yderligere vækst”, siger administrerende direktør Steffen M.Baungaard, OC Huset / Bülow og Nielsen. Arbejdet med rationalisering og optimering af produktionen betyder, at OC Huset afvikler to produktionsenheder, der fremstiller døre, vinduer og inventar på eget produktionsanlæg i Råby på Stevns. Årsagen er, at det ikke længere er muligt for virksomheden selv at fremstille disse produkter på konkurrencedygtige vilkår. Afviklingen af de to produktionsenheder sker i efteråret 2003 og berører i alt ca. 25 medarbejdere. I videst mulig omfang vil de berørte personer blive tilbudt ansættelse andre steder i NCC koncernen. OC Huset har, siden NCC købte virksomheden i 2001, øget den årlige produktion med 20 - 25%. OC producerer nu ialt ca. 120 boliger per år fordelt på fritliggende parcelhuse, tæt/lave gruppebebyggelser og andelsboliger.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner