Omstrukturering og fokusering gav fremgang for NCC

 NCC Construction Danmark A/S har øget indtjeningen betydeligt i 2002 selv om såvel ordreindgang som omsætningen var lavere end året før. Nedgangen i omsætningen kan primært tilskrives den omstruktureringsproces, NCC Construction Danmark A/S tog fat på omkring årsskiftet 2001/02. Nøgletal (Mio. Dkr.) – NCC Construction Danmark A/S 2002 2001 Ordreindgang 4.362 6.375 Nettoomsætning 4.615 5.685 Driftsresultat (EBIT) 117 -21 Omstruktureringen indebar bl.a. en lukning af anlægsaktiviteterne i Jylland samt en større tilpasning af kapaciteten og en fokusering i den øvrige del af virksomheden. - Arbejdet med omstruktureringen har i det forløbne år været en stor opgave, men det er min opfattelse, at ledelsens og medarbejdernes engagement i processen har betydet, at den målrettede fokusering på at tilføre kunderne merværdi samt udvikling af nye samarbejdsformer som partnering har betydet, at vi allerede nu kan præstere forbedrede resultater, siger administrerende direktør Søren Ulslev. - Vi ved, at bygge- og anlægsmarkedet i 2003 vil være præget af hård konkurrence. Det stiller store krav til virksomhederne, men udgangspunktet er godt for NCC med en tilfredsstillende ordrebeholdning. Samtidig gøres der målrettet indsats for at producere bedre, billigere, hurtigere og mere sikkert. Vi ser derfor positivt på mulighederne for NCC i 2003, slutter Søren Ulslev. NCC’s samlede aktiviteter i Danmark lå i 2002 med en omsætning på 7.294 mio. og med et driftsresultat (EBIT) på 246 mio. I 2001 havde NCC Danmark A/S en omsætning på 7.408 mio. og et driftsresultat på 3 mio. Yderligere oplysninger om denne pressemeddelelse hos:Søren Ulslev, administrerende direktør, NCC Construction Danmark A/S, tlf. 39 10 39 10Henrik T. Krabbe, koncerndirektør, økonomi, NCC Construction Danmark A/S, tlf. 39 10 39 10Torben Biilmann, koncerndirektør, NCC Construction Danmark A/S, tlf. 39 10 39 10  

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner