Partneringsamarbejde om udvidelse af slagteri

NCC bygger ekstra kølelager til Danish Crowns nyopførte storslagteri i Horsens, verdens mest moderne slagteri.

Danish Crown har indgået et partnering-samarbejde med NCC og totalrådgiveren Cowi om opførelsen af et 1.200 kvadratmeter stort kølelager til andelsvirksomhedens storslagteri i Horsens, der for nylig blev opført med NCC som storentreprenør. Godt syv måneder efter indvielsen bliver der nu slagtet mellem 35.000 og 40.000 svin om ugen - svarende til to tredjedele af den planlagte totalkapacitet - i det 76.000 kvadratmeter store anlæg, som stadig er under indkøring. En fase, der blandt andet har afsløret behovet for et nyt kølerum. – Den ekstra lagerplads er nødvendigt for at få optrapningen af slagteriets kapacitet til at forløbe så hensigtsmæssigt som muligt, forklarer projektchef Søren Eriksen, Danish Crown. NCC skal stå for opførelsen af den nye lagerbygning i naturlig forlængelse af den veloverståede byggeentreprise på selve slagteriet - et af danmarkshistoriens største erhvervsbyggerier til en samlet pris af to milliarder kroner. – Vi er tilfredse med samarbejdet, og NCC har i forvejen et godt kendskab til projektet og personkredsen omkring det. Det er første gang, vi er med i et partnering-projekt, og vi vil gerne gøre os nogle erfaringer med samarbejdsformen med henblik på optimering af senere byggerier. Indtil videre har det været en positiv oplevelse, siger Søren Eriksen. Partnering er en struktureret samarbejdsform, hvor kunde, rådgivere og entreprenør i fællesskab løser byggeopgaven. Partnering er baseret på et tillidsfuldt samarbejde, hvor alle spiller med åbne kort, og hvor alles fagkundskaber supplerer hinanden gennem hele byggeprocessen. Den nye lagerbygning bliver opført i betonelementer og med fladt tag - i samme stil og materialer, som slagteriets eksisterende bygninger. Udvendigt beklædes betonelementerne med keramiske fliser, der giver en lys facade. Fakta om nyt kølelager til Danish Crowns svineslagteri i Horsens: Adresse: Østbirkvej 2, 8700 Horsens Bygherre: Danish Crown Amba Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S Kontraktsum: 17 mio. kr. Totalrådgiver: Cowi A/S Arkitekt: Arkitema K/S Samlet byggeri: 1.200 kvadratmeter Byggeperiode: Juni 2005 til november 2005 Yderligere oplysninger: Produktionschef Allan Helledie, tlf. 24 88 77 70, pressekoordinator Niels Møller, tlf. 39 10 35 77, NCC Construction Danmark A/S. Projektchef Søren Eriksen, tlf. 89 19 19 19, Danish Crown.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia