Privat virksomhed overtager opgaver fra Banedanmark

NCC har fra nytår ansvaret for at vedligeholde arealerne langs med 310 kilometer jernbane i det nordlige Jylland. Alle berørte Banedanmark-medarbejdere bevarer deres kendte arbejdspladser, fremover med NCC som arbejdsgiver.

NCC gav det billigste tilbud, da Banedanmark tidligere i år valgte at udlicitere forst-opgaverne langs jernbanestrækningerne i det nordlige Jylland. Det betyder, at NCC fra nytår skal vedligeholde arealerne langs 310 kilometer af Banedanmarks strækninger. – I tilbudet til Banedanmark har vi brugt af vores erfaringer fra at vedligeholde store dele af det danske vejnet. Vores opgave er at sikre, at det offentlige får en mindst lige så god service, blot til færre penge, siger underdirektør Jens-Kristian Damsgaard, NCC Roads A/S. – Samtidig ønsker vi at skabe gode og gerne bedre arbejdspladser for de nye medarbejdere. Vi har brug for medarbejderne og glæder os til tage imod dem, siger Jens-Kristian Damsgaard. Opgaven, som er den første NCC modtager fra Banedanmark, har tidligere været varetaget af medarbejdere hos Banedanmark. Medarbejderne fortsætter på uændrede vilkår hos NCC, som modtager medarbejderne efter Lov om Virksomhedsoverdragelse. En ledende medarbejder fra Banedanmark er allerede fra 1. december ansat hos NCC på en almindelig funktionærkontrakt, og er nu i gang med at forberede NCC’s overtagelse af opgaverne. – Vi har gennem årene fået mange nye medarbejdere, når vi har fået opgaver, som tidligere blev udført i offentligt regi. Vores årlige medarbejdertilfredsmålinger viser, at de tidligere offentlige ansatte medarbejdere er glade for at være hos NCC, uddyber Jens-Kristian Damsgaard. Bag den høje medarbejdertilfredshed ligger, at de tidligere offentlige ansatte oplever, at deres arbejde er et hovedforretningsområde hos NCC. Medarbejderne fortæller, at de oplever, at der er kortere vej fra et problem opstår, til der er skabt en løsning. Det kan f.eks. være beslutninger om indkøb af nødvendigt materiel, om kurser og personlig udvikling eller nye måder at tilrettelægge arbejdet på. – Når medarbejderne har været hos os i et stykke tid, fortæller de oftest, at de kan mærke, at vi som privat virksomhed stiller krav om højere personlig produktivitet. Men det er nu ikke noget problem, siger de. Medarbejderne fortæller nemlig samtidig, at vi i det private erhvervsliv er rigtig gode til at skabe forhold, der kan give mere arbejdsglæde, fordi vi er bedre til at støtte dem i deres arbejde med uddannelse, materiel og bedre måder at tilrettelægge arbejdet på, fortsætter Jens-Kristian Damsgaard. Kontrakten med Banedanmark løber over fire år med mulighed for forlængelse i yderligere to år. Kontraktsummen er på cirka 26 millioner kroner over alle fire år. NCC var den eneste private virksomhed, der vandt en af de fem udbudte entrepriser på vedligeholdelse af arealer langs jernbanenettet. Ud over ordren fra Banedanmark har NCC fra årsskiftet også fået til opgave at vedligeholde yderligere 414 kilometer nuværende amtsveje i Sønderjylland. – Her er opgaven i samarbejde med Regionen og de nye kommuner at sikre, at vejene bliver vedligeholdt med en ensartet kvalitet og til en konkurrencedygtig pris, siger Jens-Kristian Damsgaard. I forvejen vedligeholder NCC andre 414 kilometer vej i området. Opgaven blev tidligere løst af et andet privat firma, hvorfra NCC overtager 14 medarbejdere. Kontrakten løber frem til og med 2008, og kontraktsummen på de 414 kilometer vej er på cirka 34 millioner kroner over alle tre år. Yderligere oplysninger: Underdirektør Jens-Kristian Damsgaard, telefon 96 26 17 61, NCC Roads A/S Pressekoordinator Niels Møller, telefon 39 10 35 77, NCC

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links