Rejsegilde på 20 plejeboliger i Horsens

I Egebjerg i den nordlige del af Horsens Kommune er NCC nu så langt med byggeriet af 20 ældre- og døgndækkede plejeboliger, at der onsdag den 2. juni klokken 12 er rejsegilde med deltagelse af borgmester Vagn Ry Nielsen. ”Byggeriet forløber planmæssigt. Vi har nu afsluttet opførelsen af råhuset til både boligerne og det tilhørende fælleshus. Næste skridt er de indvendige installationer og færdiggørelsen af tagkonstruktioner og de murede facader,” siger projektleder Sten Haudrum, NCC. Siden februar har NCC været i gang med byggeriet af de 20 boliger, som står klar til indflytning ved udgangen af året. Der etableres endvidere et fælleshus, hvor de ældre og områdets øvrige beboere kan spise og deltage i forskellige aktiviteter. Den kommunale hjemmepleje får egne lokaler i fælleshuset. ”Byggeriet omfatter 10 ældreboliger og 10 døgndækkede boliger til plejekrævende ældre. De to typer af boliger etableres i hver deres fløj henholdsvis øst og vest for fælleshuset, der bliver den samlende enhed i boligkomplekset”, siger Sten Haudrum. Begge de to boligfløje er hesteskoformet med åbning mod fælleshuset. I tilknytning til hver fløj skabes et attraktivt gårdmiljø med en sansehave, som med rindende vand, blomster og planter spiller på syns-, lugte-, føle- og høresansen.    Horsens Kommune valgte NCC til at udføre byggeriet til cirka 18 millioner kroner efter en omvendt licitation blandt flere entreprenører. NCC har stor erfaring med etablering af ældre- og plejeboliger, og det var én af de afgørende årsager til, at virksomheden fik opgaven. ”Hver bolig bliver på cirka 50 kvadratmeter og indrettes med optimale adgangsforhold for ældre og gangbesværede og med gode arbejdsforhold for plejepersonalet”, siger Sten Haudrum. Både fælleshuset og boligfløjene skalmures med røde sten, som brydes af store vinduespartier. Taget beklædes med røde tegl. Adgangen til boligerne sker via indendørs gangarealer, så beboerne og personalet kan bevæge sig mellem boligerne og fælleshuset under tag. Fakta om Egebjerg plejeboliger Beliggenhed: Egebjergvej 148, 8700 HorsensKunde: Horsens Kommune Bygherrerådgivning: DAI Gruppen A/STotalentreprenør: NCC Construction Danmark A/SArkitekter: Ginnerups Tegnestue Samlet byggeri: 20 ældre- og plejeboliger samt fælleshus Byggeperiode: Februar 2004 - december 2004

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner