Rekordstor ordreindgang hos NCC Construction Danmark

NCC's danske bygge-, anlægs- og boligaktiviteter, samlet i NCC Construction Danmark A/S, fastholder et for den danske byggebranche højt indtjeningsniveau. Den positive udvikling på boligområdet fortsætter samtidig med, at kunderne i stigende grad efterspørger NCC's erfaring i Partnering. Ordreindgangen er 53 procent større end samme periode sidste år. Af NCC AB's regnskab for tredje kvartal 2004 fremgår det, at NCC Construction Danmark A/S i pe-rioden januar til september nåede et driftsresultat (EBIT) på 77 millioner kr. mod 103 millioner kr. i samme periode sidste år. Resultatet sidste år var begunstiget positivt af resultatafregning af store pro-jekter i andet og tredje kvartal. For tredje kvartal 2004 blev resultatet (EBIT) på 40 mio. kr. mod 34 mio. kr. i perioden juli til sep-tember sidste år. Forbedringen af resultatet i tredje kvartal skyldes en gunstig udvikling i NCC's bo-ligbyggeri. Resultatet skal ses på baggrund af et fald i omsætningen på 250 mio. kr. til 2.894 mio. kr. mod 3.114 mio. kr. i de første ni måneder af 2003. Ordreindgangen i NCC Construction Danmark A/S var i perioden januar til september på 3.666 milli-oner kr. mod 2.387 millioner kr. samme periode sidste år. Det er en stigning på 53 procent, en rekord for NCC Construction Danmark A/S. Den samlede ordrebeholdning svarer til 9,5 måneders produkti-on. "Den stigende ordreindgang skyldes en fortsat kraftig efterspørgsel på boliger, og vi har både begyndt nye projekter i eget regi og haft øgede bestillinger på boligbyggeri for andre. Desuden mærker vi øget efterspørgsel på NCC's erfaring i Partnering-samarbejde. NCC har i år videreført det strategiske arbej-de med blandt andet koordineret indkøb, som nu begynder at påvirke resultatet positivt," siger Henrik T. Krabbe. NCC's samlede danske aktiviteter - i selskaberne NCC Construction Danmark A/S, NCC Roads A/S, NCC Property Development A/S og NCC International Denmark A/S - opnåede i januar til september 2004 en omsætning på 4.379 millioner kr. mod 4.639 millioner kr. i samme periode sidste år. For hele NCC-koncernen er der tale om en forbedring af de ni måneders driftsresultat, som landede på 913 millioner SEK i 2004 mod 583 millioner SEK året før. Omsætningen steg til 31.995 millioner SEK fra 31.226 millioner SEK. Nøgletal, NCC Construction Danmark A/S Jan-sep 2004 Jan-sep 2003 Okt 2003-sep 2004 Jan-dec 2003 Nettoomsætning, mio. kr. 2.894 3.144 4.176 4.426 Driftsresultat (EBIT), mio. kr. 77 103 92 118 Driftsmarginal (EBIT), % 2,7 % 3,3 % 2,2 % 2,7 % Ordreindgang, mio. kr. 3.666 2.387 4.428 3.539 Alle beløb oprindeligt opgivet i SEK i NCC's regnskab for 3. kvartal, her omregnet til danske kroner ved afslutningen af regnskabet.Læs NCC AB's regnskabsmeddelelse her.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner