Stor renoveringsopgave markerer udvidelsen af NCC’s aktiviteter i Jylland

Læse original

NCC Construction Danmark A/S har d. 16. december indgået kontrakt om at renovere boliger i boligkvarteret Løget i Vejle for lidt over 162 mio. kr. Sagen markerer en udvidelse af NCC’s forretninger i Jylland, hvor renoveringsopgaver udgør en stadig større del af markedet.

NCC Construction er af Boligselskabet AAB Vejle valgt som hovedentreprenør på en gennemgribende renovering af 415 boliger i Løget By i Vejle. For NCC markerer sagen en samling og en større udvidelse af NCC’s renoveringsaktiviteter i Jylland.

- Med etableringen af en renoveringsenhed i Jylland samler vi NCC’s jyske renoveringsaktiviteter og -kompetencer og sætter dermed endnu større fokus på det enorme potentiale, der er i renoveringsopgaver i det jyske marked. Markedet er på nuværende tidspunkt stort, og vi forventer kun, at det bliver større, fortæller direktør i NCC Construction, Palle Bjerre Rasmussen.

Den samlede danske bygningsmasse svarer til ca. 716 mio. m2og udgør en formue på ca. 3.700 mia. kr. Og i Danmark bliver hele 40 procent af det samlede energiforbrug brugt i eksisterende bygninger. Men som udviklingen er nu, bliver under én procent af bygningsmassen udskiftet årligt.

- Som det er nu, er der et stort potentiale i renoveringsmarkedet og herunder energirenoveringer, og det potentiale viser sig nu også i Jylland, hvor der over de næste år skal renoveres for milliarder af kroner. Det er derfor meget naturligt, at vi udvider vores renoveringsaktiviteter i Jylland, siger Palle Bjerre Rasmussen.

Renovering af Løget for over 162 mio. kr.

Ved renoveringsopgaven i Vejle er der tale om renoveringen af 299 lejligheder i 3 plans etageblokke, 35 lejligheder i 2 plans rækkehuse samt 81 fritliggende atriumhuse. Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, nye badeværelser og køkkener, etablering af skure samt renovering af udvendige arealer.

NCC blev i august tildelt sagen som den økonomisk mest fordelagtige byder. I går eftermiddag d. 16. december 2013 skrev NCC og AAB Vejle under på kontrakten, og første spadestik tages i morgen d. 18. december. Sektionschef for Renovering Vest i NCC Construction, Brian Popp, ser frem til at komme i gang og glæder sig over samarbejdet:

- Vi har stillet med et utroligt stærkt hold, som har bred erfaring med renoveringsopgaver både i Danmark og i udlandet. Med etableringen af Renovering Vest udvider vi således vores fokus på renoveringsopgaver vest for Storebælt, og trækker samtidig på årevis af erfaringer og kompetencer fra vores renoveringsarbejder i Jylland samt fra andre enheder i NCC bl.a. på Sjælland, i Sverige og i Norge. Så vi er naturligvis glade for, at AAB Vejle har valgt os til opgaven, fortæller sektionschef i NCC Construction Brian Popp.

Et af Danmarks største renoveringsprojekter

Opgaven er en del af et af de største renoveringsprojekter i Danmark, hvor omkring 900 boliger og udeområder i boligkvarteret Løget By i Vejle skal bygges om og forbedres for at tiltrække og fastholde en bred gruppe beboere.

Beboerne i etageboligblokkene vil blive genhuset under renoveringen, hvilket betyder, at de aktuelle blokke, hvor der renoveres, vil være ubeboet under renoveringen. De første beboere flytter ud i uge 5 i 2014. Renoveringen forventes afsluttet ultimo februar 2016.

Eksempler på omfattende renoveringer udført af NCC:

  • Vildtbanegård, Ishøj, klimarenovering af 25 boligblokke og 648 lejligheder
  • Glostrup Hospital, totalrenovering af 13.000 m2 hospital
  • Bellmansgade, Østerbro, klimarenovering af tag og facade på Andelsboligforeningen Bellmansgade
  • Gentofte hospital, totalrenovering af 13.000 m2
  • Boligforeningen Himmerland, renovering af ca. 400 lejligheder
  • Århus Statsgymnasium, udbygning og renovering af i alt 2.500 m2

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Louise Falborg, Kommunikationskonsulent, NCC Construction Danmark A/S, telefon 41 70 41 44

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2012 havde NCC i Danmark en omsætning på ca. 5,7 mia. DKK og cirka 2.200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links