Storslagteri parat til testkørsler

Opførelsen af Danish Crowns nye svineslagteri til cirka to milliarder kroner holder den stramme tidsplan, og i løbet af april begynder de første test af slagteriets udstyr. Storslagteriet ved Horsens forventes taget i brug sidst i 2004.  NCC Construction Danmark A/S varetager byggeentreprisen til godt 400 mio. kr. Det enorme projekt afleveres til Danish Crown til sommer. "Efter sommerferien begynder vi at teste slagteriets procesudstyr med svinekød, men allerede i april går vi i gang med de første tørtests med prøvematerialer for at se, om udstyret i eksempelvis pakkeriet fungerer efter hensigten," siger informationschef Gudrun Andreasen, Danish Crown. Det nye slagteri bliver automatiseret med gennemtestet og miljøvenligt udstyr, som i øjeblikket er ved at blive monteret. Pakkeriet er stort set på plads, mens udstyret til slagtning, udskæring og nedkøling er på vej ind i hallerne. Effektiv planlægning  Monteringen af procesudstyret i slagteriet stiller store krav til planlægning af det øvrige arbejde på byggepladsen. I det hele taget er det en meget krævende logistisk udfordring at få et så stort byggeri til at forløbe optimalt. "Siden begyndelsen i 2002 har vi i perioder været op mod 20 entreprenørvirksomheder på projektet, og mere end 600 mand har været i gang på byggepladsen. Det kræver effektiv planlægning og løbende koordinering, så vi ikke er til gene for hinandens arbejde," siger projektchef Allan Boel, NCC. Sammen med projektchef Hans Peter Nørgaard har han haft ledelsen på byggepladsen. NCC står for opførelse af råhuset til slagteriet, som har et bruttoareal på cirka 76.000 kvadratmeter. Endvidere omfatter NCC's entreprise cirka 50.000 kvadratmeter tagdækning, jord- og kloakarbejde samt murerarbejde med mere. "Vi har stor erfaring med at udføre alle disse typer af opgaver, men projektet er alligevel en stor udfordring alene på grund af sin størrelse. Alene NCC har haft op mod 20 funktionærer med ansvar for hvert deres del af byggeriet," siger Allan Boel. NCC har stået for støbning på byggepladsen samt levering og montering af mere end 120.000 kvadratmeter betonelementer, siden byggeri blev sat i gang i oktober 2002.  I øjeblikket etablerer den erfarne entreprenørvirksomhed gulve i beton, vinyl, linoleum og klinker. Endvidere monteres 30.000 kvadratmeter vægfliser i slagteriet, hvor alle overflade bliver nemme at holde rene. Imponerende stort slagteri Udvendigt har det imponerende storslagteri fået sit endelige udtryk med lyse facader i keramiske fliser, som brydes af stålbeklædninger og store vinduespartier. Det imponerende slagteri fremstår markant og synligt fra motorvejen ved Horsens Nord. "Vi begynder med at overflytte slagtningerne fra det nuværende slagteri i Horsens sidst på året, og når det kører planmæssigt på det nye slagteri, flytter vi også slagtningerne fra Nørresundby og Bjerringbro til storslagteriet," siger Gudrun Andreasen. Det nye slagteri vil få cirka 1.400 ansatte, når det i løbet af 2005 kører på fuld styrke med 75.000 svineslagtninger om ugen. Medarbejdere fra det nuværende slagteri i Horsens fortsætter på det nye storslagteri. Flere end 200 slagteriarbejdere fra Bjerringbro og Nørresundby har også tilkendegivet, at de flytter med til Horsens, når deres nuværende arbejdsplader lukker. "Slagteriarbejderne kommer til at arbejde i toholdsskift på dag- og aftenhold. Natten bruger vi til rengøring og vedligeholdelse af slagteriet," siger Gudrun Andreasen.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner