Storslagteri til Danish Crown rejser sig ved Horsens

 Danish Crown’s nye svineslagteri med et bruttoetageareal på 76.000 kvadratmeter skyder i vejret ved Horsens Nord-motorvejsafkørslen, og torsdag den 12. juni er der rejsegilde på byggeriet. Storslagteriet bliver et af de mest moderne i verden og indrettes med gennemtestet, miljøvenligt udstyr. Ved udformningen af det nye slagteri er der taget hensyn til både et godt arbejdsmiljø og en hygiejnisk produktion. Projektet er tegnet af Akitekgruppen Aarhus og er udbudt i fagentrepriser med COWI som totalrådgiver. NCC Construction Danmark A/S vandt byggeentreprisen på 300 mio. kr., som omfatter jord- og kloakarbejde, opførelse af råhus samt tagdækning. Hele projektet løber op i godt 2 milliarder kroner, og er det første nye svineslagteri i Danmark i 25 år. NCC lægger cirka 50.000 kvadratmeter tag på byggeriet og har i forbindelse med opførelsen af råhuset monteret 120.000 kvadratmeter betonelementer. Det nye svineslagteri begynder produktionen i efteråret 2004 og vil med 1.400 ansatte i toholdsskift forestå slagtningen af 75.000 svin om ugen. Lyst byggeri med flot facadeOpførelsen af slagteriet ved Horsens er et resultat af en ændring af strukturen hos Danish Crown, hvor virksomheden udbygger en række anlæg og samtidig lukker flere jyske slagterier. Det nye slagteri ved Horsens er udformet som et langt harmonisk bygningsanlæg, der bliver synligt fra motorvejen. Produktionsarealerne er bygget op omkring en midterzone, som huser administration og fællesarealer. Her vil naturligt lys fra glastaget og fra facader af glas præge lokalerne. Facaden på produktionsbygningerne har også store vinduespartier og er i øvrigt beklædt med primært lyse, keramiske fliser. Syd for slagteriet bliver der plantet et bælte af træer, som med tiden vil give slagteriet en landskabelig baggrund, hvor de nye bygninger glider naturligt ind.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner