Strategisk partnering bag rækkehuse

I det tidlige forår går NCC i gang med et byggeri, som både vil nyfortolke det traditionelle rækkehus og indgå som et af flere projekter, der skal vise, hvilke fordele der er ved at organisere byggeriet på en ny måde. Byggeriets Evaluerings Center deltager også i forsøget. NCC opfører 60 familieboliger for på den sydlige side af Kolding Fjord. Boligerne opføres som et forsøgsbyggeri, hvor det ikke er arkitektur eller materialevalg, som afprøves - men derimod NCC's og de øvrige parters banebrydende måder at arbejde sammen på, som følges tæt af Byggeriets Evaluerings Center. "Byggeriet gennemføres som Partnering, og derudover er der tre forsøgstemaer. For det første strategisk Partnering, hvor bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør kender hinanden på forhånd. For det andet tidlig inddragelse af fagentreprenører og for det tredje udvikling og test af nogle særlige sider af det nøgletalssystem, som Byggeriets Evaluerings Center har udviklet," fortæller projektchef Poul Rzepka, NCC. "Almindeligvis samles et nyt team af byggefolk, hver gang vi starter på et projekt. Men her er teamet stort set det samme, som netop har opført byggeriet Enghaven i Holstebro. Forsøget skal vise, hvilke konkrete fordele der er ved, at alle implicerede kender hinanden på forhånd og er vant til at arbejde sammen," siger Poul Rzepka. Boligerne er tegnet af Cubo Arkitekter A/S, som vandt arkitektkonkurrencen i 2003 med en idé om at nytænke rækkehuset - men med forbindelser helt tilbage til 1920'ernes klassikere, hvor grænsen mellem det offentlige og private område bestod af gårdrum, stiforløb, hække og mure. På Tvedvej bliver det læmure og rum til cykler, depoter og renovation, der sikrer privatlivet. Men det kollektive element får også god plads, idet de 60 boliger trækkes ud mod grundens flanker - Tvedvej og skovbrynet - så der skabes et større kileformet fælles rum med ankomstplads i midten. Tætte partnerskaber"Allerede da vi afsluttede byggeriet i Holstebro, udvalgte vi fire fagentreprenører til byggeriet i Kolding. Vi kalder dem strategiske fagentreprenører, da de også vil komme til at deltage i de næste forsøgsbyggerier inden for nogle givne økonomiske rammer. Efter byggeriet på Tvedvej vil vi udvide antallet af strategiske fagentreprenører, og når vi når frem til det femte og sidste projekt i rækken af forsøgsbyggerier, vil vi formentlig udelukkende benytte os af disse samarbejdspartnere. Vi forventer, at dette strategiske samarbejde vil have stor betydning for den værdiskabende proces i byggeriet," siger Poul Rzepka. "Blandt andet kan vi ved at inddrage fagentreprenørerne så tidligt som muligt i processen udnytte deres ekspertise og erfaring i projekteringsfasen," tilføjer han. Byggeriets Evaluerings Centers nøgletalssystem er udviklet i forbindelse med den nye bekendtgørelse nr. 1135 af 15. december 2003, der stiller krav om, at virksomheder for at kunne give tilbud på offentlige byggerier skal kunne fremvise en "karakterbog" med resultaterne af tidligere præstationer inden for områderne tidsfristoverholdelse, mangler, arbejdsmiljø og kundetilfredshed. "Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2005, og ud over "grundpakkens" nøgletal kan BEC tilbyde at indsamle nøgletal fra en "tilvalgspakke", som virksomhederne kan vælge at tage med, når de - som bekendtgørelsen foreskriver - får en uvildig instans til at foretage målingerne til "karakterbogen".  Disse tilvalgsnøgletal tester vi blandt andet i den række af forsøgsbyggerier, som Tvedvej indgår i," fortæller civilingeniør Simon Mortensen, Byggeriets Evaluerings Center. "Vi har indtil videre aftalt at måle spildtid, det vil sige den tid, der måtte gå med for eksempel at vente på vareleverancer eller en kran, som er gået i stykker, samt slutbrugertilfredshed," siger Simon Mortensen. Partnering-samarbejdet og den tidlige inddragelse af fagentreprenører har allerede haft en positiv indflydelse på projektet, da byggegrund og tilslutninger viste sig forholdsvis dyre, så der opstod behov for at finde nogle besparelser. "Det lykkedes os faktisk i fællesskab at finde områder, hvor tingene kunne gøres billigere. Dermed holder vi os totalt set inden for budgetrammen," siger Poul Rzepka. Nu er parterne i gang med den endelige projektering. Markant arkitektur - enkel strukturByggeriet kommer til at ligge lige i overgangen mellem parcelhusområder og etageboliger på Tvedvej. Husene i to etager opføres af hvide betonelementer, får trævinduer og lavhældningstage med tagpap. Strukturen i boligerne bliver enkel, idet de opbygges af en såkaldt kerne samt en bozone. Kernen inde-holder badeværelser, bryggers og køkken. Trapperummet indpasses ligeledes i kernen. Imellem kernerne ligger så bozonerne, hvor der er mulighed for en fleksibel indretning. Boligerne vil blive præget af lyse materialer, klinkegulve i vådrum og trægulve i øvrige rum. Skabene bygges ind. Parterne i byggeriet har endvidere besluttet at lade badeværelserne præfabrikere, idet der er gode erfa-ringer med dette fra blandt andet det tidligere forsøgsbyggeri.  Der bliver adgang til boligen via en trappeopgang, som alene betjener de to lejligheder - i stueetagen og på første sal. I det højloftede trapperum trækker et højtsiddende vindue lyset ind. På den modsatte side af huset er der terrasse og altan. I hver ende af en blok med huse er der læmure. Stuelejlighederne har terrasse, og lejlighederne på første sal altan.   Fakta om Familieboliger på Tvedvej i KoldingBeliggenhed:Tvedvej, 6000 KoldingBygherre:Lejerbo, KoldingTotalentreprenør:NCC Construction Danmark A/SAnlægssum:50 mio. kr.Arkitekt:Cubo Arkitekter A/SDetailprojektering:Arkitekt Torben Riis AndersenIngeniør:Cowi A/SSamlet byggeri:4.959 kvadratmeterByggeperiode:Marts 2005 - februar 2006  

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,6 mia. kr. og 16.500 medarbejdere i 2016. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links