Udgravning til nyt mediehus giver viden om middelalderens Odense

Fyens Stiftstidendes nye mediehus opføres af NCC oven på den nordlige del af Odenses yngre voldgrav, som omkransede byen i middelalderen. Arkæologer fra Odense Bys Museer har netop afsluttet deres undersøgelser i udgravningerne på byggegrunden, hvor de har fået ny viden om Odenses historie. Byggeriet af mediehuset begynder som planlagt med første spadestik onsdag den 7. april. De arkæologiske undersøgelser på byggegrunden over for Banegårdscentret i Odense centrum har klarlagt forløbet af byens yngre voldgrav fra midten af 1400-tallet. Endvidere har undersøgelserne afsløret, at voldgraven sandsynligvis har været byens yderste markering, og at der ikke har været en bymur eller befæstning bag den. "Byggegrunden ligger tæt ved både Skt. Hans Johanniterklostret og den gamle byport, og det er derfor meget interessant at få undersøgt området. Blandt andet får vi skabt overblik over forløbet af den yngre voldgrav, som har krydset grunden", siger museumsinspektør Jakob Tue Christensen, der er ansvarlig for Odense Bys Museers middelalderarkæologiske aktiviteter. NCC bygger det nye mediehus i totalentreprise og har arbejdet tæt sammen med Odense Bys Museer siden projekteringen begyndte. Efter ønske fra arkæologerne skrællede NCC i forrige uge halvanden meter jord af et 700 kvadratmeter stort område, hvorefter museets folk gik i gang med nye undersøgelser. "NCC har planlagt forløbet godt og har sikret, at vi kom tidligt i gang med vores undersøgelser, så vi ikke kommer til at forsinke selve byggeriet. Samarbejdet er forløbet optimalt, og når NCC senere skal grave i en nordlige halvdel af grunden, vil vi igen være med for at undersøge udgravningerne", siger Jakob Tue Christensen. Dyb og bred voldgrav Voldgraven på byggegrunden er formentlig etableret i midten af 1400-tallet af Odenses middelalderbe-folkning og ligger cirka 250 meter længere fra centrum end byens ældre voldgrav fra 1200-tallet. Fra det kommende mediehus ved Banegårdscentret har den yngre voldgrav drejet ind i Kongens Have til det nuværende Slotsgade og videre mod vest. I den modsatte retning har voldgraven løbet via den nu-værende Nørregade, under Musikhuset og videre af Pjentemøllestræde. "Vi har under vores undersøgelser renset voldgraven frem og fastlagt forløbet hen over byggegrunden ved hjælp af fotografier og opmålinger. Undersøgelserne viser, at voldgraven har afgrænset hele den nordlige side af byen, og den har været hele 13 meter bred og to meter dyb", siger museumsinspektør og udgravningsleder Anne Katrine Thaastrup-Leth, Odense Bys Museer.  I forbindelse med udgravningerne er der taget en række naturvidenskabelige prøver, som via analyser af pollen og makrofossiler skal give svar på, om der har boet folk helt op til voldgraven og om områ-det har været opdyrket eller naturligt bevokset. Med de arkæologiske undersøgelser veloverstået er NCC nu i gang med at grave ud til mediehusets kælder som bliver i to etager til blandt andet offentlige parkeringsarealer for 800 cykler og 79 biler. I alt skal der fjernes 15.000 kubikmeter jord, før NCC lige efter påske kan gå i gang med at støbe kæl-deren. I juni begynder byggeriet over jorden og i november vil huset nå fuld højde. Der er indflytning i maj 2005.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner