Udtalelse vedrørende Krøyers Plads

Arkitekt Erick van Egeraat har i dag udsendt en pressemeddelelse, hvori han udtaler sig om projektet for Krøyers Plads. I den anledning udtaler direktør Allan Jørgensen, NCC Construction Danmark A/S:

- NCC beklager dybt og undskylder, at arkitekt Erick van Egeraat ikke føler sig informeret om og inddraget i arbejdet med den pressemeddelelse, vi selv udsendte for to dage siden. Pressemeddelelsen har været fremsendt til hans kontor og indholdet drøftet med hans medarbejdere, ligesom selve ændringerne til projektet efter vor klare opfattelse selvfølgelig er foregået i samarbejde med hans tegnestue. Vi har haft en helt klar opfattelse af, at vi og tegnestuen var enige om de mulige ændringer og ingen beklager mere end os, at det viser sig, at vi tog fejl. - Af pressemeddelelesen fremgik det, at NCC i samarbejde med Erick van Egeraats tegnestue har udarbejdet en alternativ løsning. Der var tale om en løsning, som måske kunne vedtages i Københavns Borgerrepræsentation, hvis det oprindelige projekt falder ved afstemningen i aften. Vores formål med at vurdere mulighederne for et lavere projekt var at efterkomme en del af indsigelserne og dermed give Erick van Egeraats projekt en større chance for at blive realiseret. - Vi kan forstå af Erick van Egeraats pressemeddelelse, at han ikke selv deler vores opfattelse af, at vi og hans tegnestue har arbejdet sammen om det justerede forslag. - Vi kan ikke gøre andet end at tage Erick van Egeraats synspunkt til efterretning. Og vi undskylder, hvis vi har givet Erick van Egeraat grund til forbløffelse over udspillet. - Efter at have læst Erick van Egeraats pressemeddelelse anser NCC det for usikkert, om det er muligt at realisere det lavere projekt, og vi må med beklagelse opfordre Borgerrepræsentationen til i dag at se bort fra muligheden for at formindske projektet. - Hvis Borgerrepræsentationen vedtager det oprindelige projekt ser vi frem til et godt og frugtbart samarbejde med Erick van Egeraat og hans dygtige medarbejdere, som vi har lært at kende gennem et efter vor opfattelse godt og tæt samarbejde. Yderligere oplysninger: Direktør Allan Jørgensen, telefon 39 10 39 10, pressekoordinator Niels Møller, 39 10 35 77, NCC Construction Danmark A/S.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og links