Undervisningsminister besøger skole med enestående IT

NCC er kommet så langt med genopførelsen og moderniseringen af den delvist nedbrændte Møllevangskole i Århus, at der nu kan holdes rejsegilde. Foruden en gennemgribende renovering omfatter projektet en helt ny undervisningsfløj, pædagogisk servicecenter og kunst i skolegården. Dagen før rejsegildet får skolen besøg af undervisningsministeren

Eleverne på Møllevangskolen i Århus, der brændte delvist ned efter en påsat brand i 2003, kan se frem til snart at møde i en skole med forbedrede fysiske rammer for indlæring – med nye og nyrenoverede klasse- og faglokaler, et grønt og åbent miljø og kunstnerisk inspiration til leg og aktiviteter. Skolen samarbejder desuden med ISIS Katrinebjerg - det nye videns- og undervisningscenter om IT - som også opføres af NCC, om at udvikle interaktive skolerum med brug af IT. Mandag den 5. september besøger undervisningsminister Bertel Haarder skolen for at få demonstreret nogle af ideerne - blandt andet smartboards, elektroniske skoletasker og interaktive gulve. – Projektet på Møllevangskolen er det største på skoleområdet i mange år. Der er tale om et spændende projekt, hvor der er tænkt i sammenhæng og fleksibilitet. Det skulle gerne gøre skolen klar til de udfordringer og funktionelle krav, som stilles til den - også i fremtiden. Specielt vil jeg fremhæve de tre torve, det pædagogiske servicecenter og arbejdet med at gøre skolen lys, tilgængelig og imødekommende for dens brugere, siger skole- og kulturrådmand Torben Brandi Nielsen, Århus Kommune. Siden oktober 2004 har skolen med NCC som totalentreprenør været igennem en byggeforvandling, som fejres med rejsegilde på det nye pædagogiske servicecenter og værkstedsområder, tirsdag den 6. september. NCC har færdigopført skolens nye østfløj, som allerede er taget i brug af skolens yngste klasser og skolefritidsordningen. Nu er NCC ved at montere betonelementerne til den centrale bygning i tre etager, der skal huse servicecenteret med bibliotek og uformelle mødesteder. – Samtidig lægger vi sidste hånd på ombygningen af skolens hovedbygning, og de mellemste klassetrin er for tiden flyttet ind i pavilloner, mens vi gennemrenoverer vestfløjen. Vi koordinerer hele tiden byggeprocessen med skolen, så undervisningen kan fortsætte, selv om vi arbejder på bygningerne, siger NCC’s projektleder Bo Lagerberg. Til inspiration for skolens mange daglige brugere vil kunstner Charlotte Prang indrette en del af Møllevangskolens udendørsarealer med ”PlayWaves”, som er former/skulpturer støbt i beton. Ved hjælp af niveauspring og skulpturer, der samtidig fungerer som legeredskaber og opholdsarealer, vil kunsten gå op i en højere enhed med børnenes leg. – Det er politisk bestemt, at én procent af anlægssummen skal bruges på kunst. Vi søger desuden ekstern finansiering til udsmykningen. Vi håber at få op til 20 forskellige PlayWave-figurer omkring skolen, der kan bruges til at sidde på, klatre i og bygge huler under, samtidig med at de giver skolen et smukt æstetisk udtryk, siger Birgitte Andreasen fra Skoleforvaltningen, Århus Kommune. INVITATION Redaktionen indbydes til at deltage i rejsegildet på Møllevangskolens pædagogiske servicecenter og værkstedsområder på Møllevangs Allé 20, 8210 Århus V, tirsdag den 6. september klokken 14. FAKTA om genopbygningen af Møllevangskolen: Adresse: Møllevangs Allé 20, 8210 Århus V Bygherre: Århus Kommunale Skolevæsen Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A/S Anlægssum: 44 millioner kroner Arkitekt: Arkitema K/S Rådgivende ingeniør: Viggo Madsen A/S Samlet byggeri: 7.200 kvadratmeter Heraf nybyggeri: 3.125 kvadratmeter Byggeperiode: Oktober 2004 til november 2005 Yderligere oplysninger: Projektleder Bo Lagerberg, tlf. 24 88 77 88, pressekoordinator Niels Møller, tlf. 39 10 35 77, NCC Construction Danmark A/S. Skole- og kulturrådmand Torben Brandi Nielsen, tlf. 89 40 23 80, Århus Kommune. Ingeniør Birgitte Andreasen, tlf. 89 40 47 30, Skoleforvaltningen, Århus Kommune.

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia