Verdens mest tilgængelige byggeplads byder 200 gæster velkommen

Delegerede fra European Disability Forum (EDF) gæster i weekenden Danske Handicaporganisationers kommende domicil på NCC’s byggeplads i Høje Taastrup. En stor del af de besøgende er selv kørestolsbrugere, blinde, hørehæmmede eller har andre handicap.

Har man en funktionsnedsættelse kan det være svært nok at deltage i det almindelige samfundsliv, og en byggeplads er nok et af de sidste steder, man vil opsøge. Ikke desto mindre byder NCC Construction lørdag aften op mod 200 gæster indenfor i det byggeri, der om ca. et halvt år står færdig under overskriften ”Handicaporganisationernes Hus – Verdens Mest Tilgængelige Kontorhus”.

Det er Danske Handicaporganisationer, der i kraft af Danmarks EU-formandskab er vært for EDF’s årlige generalforsamling i weekenden, som har arrangeret det store besøg på byggepladsen af delegerede, der til dagligt repræsenterer op mod 90 forskellige europæiske organisationer og 80 millioner europæere med funktionsnedsættelse.

”Ved European Disability Congress i Danmark i marts oplevede vi på udstillingen en enorm interesse for byggeriet af vores nye domicil, fordi det er specielt designet til at blive et fremtidigt skoleeksempel på, hvordan det er muligt at bygge både tilgængeligt, ligeværdigt og til en rimelig pris på en gang,” fortæller Stig Langvad, formand i Danske Handicaporganisationer.

”Derfor var det naturligt her et par måneder senere at invitere generalforsamlingens delegerede på middag og en rundvisning i vores kommende hus, nu hvor man for alvor begynder at kunne ane, hvor revolutionerende gennemført selv de mindste detaljer er,” fortsætter han.

Arrangementet foregår lørdag den 26. maj klokken 19.30-22.30 og byder både på taler, rundvisning i domicilet og en stor buffet arrangeret af den kommende kantineoperatør.

Hele byggepladsen er gjort tilgængelig

Store dele af domicilet er allerede naturligt tilgængeligt – også for kørestolsbrugere og synsnedsatte – men i dagens anledning har NCC naturligvis også tilpasset nogle endnu ikke færdige detaljer.

”Vi har opstillet særlige handicaptoiletter, tilsluttet elevatoren og sørget for lidt ekstra belysning på pladsen, men selve adgangsforholdene har faktisk været kørestolsklar de sidste mange uger, for vi har mange af de kommende indflyttere, som kommer forbi undervejs for at se, hvordan deres fremtidige kontorer tager sig ud, og de skal naturligvis kunne komme rundt og se,” forklarer NCC Constructions daglige projektleder på byggeriet Morten Tranberg.

Inspiration langt ud over Danmarks grænser

”Verdens Mest Tilgængelige Kontorhus” har været arbejdstitlen for byggeriet af domicilet lige siden de første tanker og ideer opstod. Støtte fra især Den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania og Villum Fonden har gjort det muligt at være særdeles ambitiøse, og det kommende kontorhus kommer derfor til at rumme alle de mest moderne tekniske og designmæssige løsninger, der skaber et miljø, som ikke blot er tilgængeligt men også ligeværdigt for alle. Projektet har allerede vakt opsigt uden for Danmarks grænser, og hos Danske Handicaporganisationer er listen af forespørgsler på rundvisninger stadigt voksende.

”Det er fantastisk, at Danske Handicaporganisationer som bygherre kan invitere vores europæiske kolleger på besøg i vores nye hus. Dermed kan de alle tage tilbage til deres hjemlande og fortælle beslutningstagere, lovgivere, entreprenører og rådgivere, at det kan lade sig gøre at få løst det allerstørste problem for mennesker med handicap – nemlig at få nedbrudt de fysiske barrierer, der forhindrer dem i at deltage i det almindelige samfundsliv,” slutter Stig Langvad.

Fakta om tilgængelighed og Handicaporganisationernes Hus

  • Der er 600.000 personer i Danmark med funktionsnedsættelse af den ene eller anden karakter. Det svarer til 10 % af arbejdsstyrken! Denne gruppe mennesker risikerer de facto udelukkelse fra arbejdsmarkedet, fordi størstedelen af bygningsmassen i Danmark ikke lever op til basale lovkrav om tilgængelighed for alle.
  • Det drejer sig fx om kørestolsbrugere, gang- arm- og håndhandicappede, blinde og svagtseende, døve og hørehæmmede, mennesker med allergi eller astma, udviklingshæmmede og mennesker med læsevanskeligheder.
  • Handicaporganisationernes Hus er på 12.600 kvadratmeter og opføres på en grund lige op ad Høje Taastrup Station. Byggeriet forventes afsluttet i slutningen af november og indviet til december med deltagelse af blandt andet kongehuset.
  • Domicilet opføres i totalentreprise af et team bestående af entreprenørvirksomheden NCC, Cubo Arkitekter, arkitektfirmaet Force4, arkitektfirmaet Møller & Grønborg samt ingeniørfirmaet NIRAS.
  • Læs mere på http://www.handicaporganisationerneshus.dk/ og http://www.edf-feph.org/

JOURNALISTER ER INVITERET TIL AT DELTAGE

Medlemmer af pressen er meget velkomne til at deltage i lørdag aftens middag og rundvisninger og ved selvsyn opleve Verdens Mest Tilgængelige Kontorhus. Af koordineringshensyn bedes interesserede kontakte NCC’s pressekonsulent (se nedenfor).

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Jesper Andersen, pressekonsulent, NCC Construction A/S, telefon 41 70 44 91

NCC i Danmark består af forretningsområderne NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Housing.
I 2011 havde NCC i Danmark en omsætning på knapt 6 mia. SEK og cirka 2 200 ansatte. NCC Construction Danmark bygger boliger, kontor, veje, anlæg og øvrig infrastruktur i Danmark.

Tags:

Om os

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af Nordeuropas ledende virksomheder inden for byggeri og anlæg, ejendomsudvikling og infrastruktur med en omsætning på 41,7 mia. DKK og 17.800 medarbejdere i 2017. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.