Selskabsmeddelelse nr. 102, 2014 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs rentetilpasningslån pr. 1. januar 2015 gennemføres en elektronisk auktion i november 2014.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen                        
Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsperiode               
Mandag den 17. november til og med fredag den 21. november 2014.

Beløb                               
De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes offentliggjort i uge 45, 2014.

Bud/afregning
Auktion over obligationer åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl. 11.00 og kl. 13.00. Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.10 og 13.10.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer i DKK og EUR.
I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler.

Valør                                
2. januar 2015.

Deltagere                          
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og Kim Bek Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Treasury, Group Funding Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333 1626.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab