Selskabsmeddelelse nr. 117, 2013 - Nye tillægsprospekter for Nordea Kredit

Hermed offentliggøres tillægsprospekt nr. 6 for henholdsvis særligt dækkede realkreditobligationer og realkreditobligationer i forbindelse med, at aftalen om garantier for realkreditlån ydet af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er blevet ændret, så garantierne nu gælder i hele lånets løbetid.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefonnr. 3333 2526.

   
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab