Selskabsmeddelelse nr. 119, 2012 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2013

Med virkning fra 1. januar 2013 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2013 – 30. juni 2013.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6:
ISIN-kode

DK0002025683, udløb 2013, ny rente pr. 1. januar 2013: 0,51 % p.a.
DK0002027622, udløb 2015, ny rente pr. 1. januar 2013: 0,44 % p.a.
Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2013: 0,9508% p.a.
Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2013: 0,9508% p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab