Selskabsmeddelelse nr. 120, 2012 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. januar 2013

Med virkning fra 1. januar 2013 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligation. Renten er gældende for perioden 1. januar 2013 - 31. marts 2013.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2013:     0,1855 % p.a.

 
Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

 
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab