Selskabsmeddelelse nr. 125, 2014 - Forventet salg af obligationer frem mod ultimo 2014

Nordea Kredit forventer frem mod årets udgang at skulle sælge nedenstående mængde obligationer.

DK0002029248 Cibor6 2016 Ca. 4.000 - 5.000 mio. DKK
DK0002029594 Cita6 2016 Ca. 1.000 - 1.500 mio. DKK
Konverterbare 20 + 30 årig Ca. 1.200 - 1.700 mio. DKK
DK0002029834 2% okt. 2015 Ca.   200 -    400 mio. DKK
DK0002027549 2% okt. 2017 Ca. 1.300 - 1.800 mio. DKK
DK0002029750 2% okt. 2019 Ca. 1.100 - 1.600 mio. DKK
     
LU1110205314 Euribor3 2019 Ca.   500 -     550 mio. EUR

Senest den 23. december 2014 om morgenen vil ovenstående blive opdateret. Såfremt de forventede beløb ændrer sig markant i perioden frem mod 23. december 2014 vil Nordea Kredit udsende et nyt estimat.

Obligationerne vil blive solgt over perioden med hovedparten den 23. december 2014.

Nordea Group Treasury vil i forbindelse med salget resten af året kunne tilbyde de investorer som køber ny-udstedte Nordea Kredit obligationer, at afkøbe en tilsvarende mængde udtrukne obligationer eller udløbne januar 2015 RTL obligationer udstedt af Nordea Kredit.

Af administrative årsager sættes minimums beløb per ISIN-kode til DKK 5 mio.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Treasury, Group Funding Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333 1626.

    
Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab