Selskabsmeddelelse nr. 13, 2015 – Rentesituationen på realkreditmarkedet.

Det aktuelle pres på kronen, der har resulteret i Nationalbankens seneste rentenedsættelser og Finansministeriets stop for udstedelse af statsobligationer, indebærer mulighed for negativ rente på realkreditlån.

Negativ rente på realkreditlån er en helt usædvanlig situation, der ikke tidligere har været aktuel i Nordea Kredit eller den øvrige realkreditsektor.

Nordea Kredit finder, at negativ rente er en udfordring for hele realkreditsektoren. Derfor er det Nordea Kredits opfattelse, at branchen i samarbejde med myndighederne bør finde en samlet og langsigtet løsning, som tilgodeser både låntagere og investorer, og som sikrer et velfungerende og transparent obligationsmarked.

Nordea Kredit stopper derfor indtil videre med at tilbyde rentetilpasningslån med årlig refinansiering (F1 lån med og uden afdrag).

Spørgsmål kan rettes til boligøkonom Lise Nytoft Bergmann på telefon 33 33 3023

Venlig hilsen      

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab                                                                                                       

Abonner