Selskabsmeddelelse nr. 16, 2015 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april 2015 gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO).

Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 6 af 21. januar 2015.

Auktionerne foregår tirsdag den 24. februar til og med torsdag den 26. februar 2015.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker henholdsvis kl. 11.30 og kl. 13.00.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis kl. 11.40 og kl. 13.10.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige obligationer i DKK og EUR. I de øvrige serier bydes med maksimalt to decimaler.

Salget afregnes med valør den 1. april 2015.

Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet på næste side (PDF).

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på www.nordea.dk/nyrente .

Investor tilbydes at modtage de på auktionen købte obligationer med spot valør, såfremt investor leverer inkonverterbare Nordea Kredit obligationer i en repo. Ombytning aftales med Peter Brag eller Juho-Pekka Jääskeläinen dagligt inden kl. 13.30.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 33 33 16 26.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab