Selskabsmeddelelse nr. 19, 2015 Investor Presentation og LTV Report 4. kvartal 2014

Nordea Kredit offentliggør hermed Investor Presentation og LTV Report for 4. kvartal 2014.

Offentliggørelse af LTV Report ophører med udgangen af 2014, og der henvises fremadrettet til Nordea Kredits kvartalsvise ECBC nationale transparensskabeloner, som er tilgængelige på Nordea Kredits hjemmeside under Investor Information.

Spørgsmål kan rettes til Finn Nicolaisen på tlf. 3333 1625 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på tlf. 3333 1626.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab