Selskabsmeddelelse nr. 28, 2015 – Korrektion til Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. april 2015 på tre obligationer.

Nordea Kredit offentliggør hermed korrektion til udtrækning af obligationer pr. 1. april 2015, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om offentliggørelse.

Ved en fejl blev tre obligationer ikke omfattet af VP’s udtrækningskørsel den 20. februar 2015, som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 25, 2015.

ISIN-koder:
DK0002032549
DK0002032622
DK0002032895

Beløbet til udtrækning 1. april 2015 er opgjort pr. 19. februar 2015.

Udtrækning af de berørte obligationer er kørt i VP onsdag den 25. februar 2015, til 1. april 2015.

Der er vedhæftet korrigeret udtrækningsinformation i pdf- og xml-format for ovennævnte obligationer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefon 33 33 58 58.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: