Selskabsmeddelelse nr. 30, 2012 - Indkaldelse til generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Onsdag den 28. marts 2012 kl.09.00

hos Nordea Bank Danmarks A/S, Strandgade 3, København.

For generalforsamlingen er fremlagt følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning og aflønningsredegørelse

2. Godkendelse af revideret årsrapport

3. Resultatdisponering

4. Lønpolitik

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Revideret årsrapport samt de fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

Det bemærkes, at samtlige aktier i selskabet tilhører Nordea Bank Danmark A/S.

København den 13. marts 2012

Bestyrelsen for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags:

Abonner

Dokumenter og links