Selskabsmeddelelse nr. 30, 2015.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling den 27. februar 2015, klokken 9.00, hos Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, 0900 København C.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning samt aflønningsredegørelse, den fremlagte årsrapport med revisionspåtegning, og forslaget om, at overskuddet på 1.340 mio. kr. blev overført til næste år.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt, og samtidig valgte generalforsamlingen David Hellemann, Head of Banking DK i Nordea Bank Danmark A/S, som nyt medlem af selskabets bestyrelse.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som ny revisor, mens Ernst & Young P/S fratrådte.

Endelig blev den i indkaldelsen til generalforsamlingen foreslåede ændring af selskabets vedtægter vedtaget."

Spørgsmål kan rettes til pressekonsulent Maria Lindeberg på telefon 33 33 20 20

Venlig hilsen                                                                                                               

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab                                                   

Abonner