Selskabsmeddelelse nr. 33, 2012 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2012

Med virkning fra 1. april 2012 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2012 – 30. juni 2012.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. april 2012:     0,8111% p.a.

Spørgsmål kan rettes til René Boesen på telefon 33 33 25 26.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Abonner

Dokumenter og links