Selskabsmeddelelse nr. 33, 2015 - Ugentlig oplysning om førtidige indfrielser i Nordea Kredit (CK 93) pr. 13. marts 2015.

Nordea Kredit offentliggør hermed den ugentlige oversigt over førtidige indfrielser af konverterbare lån til fremtidige terminer.

Oplysningerne er omfattet af offentliggørelseskravet i værdipapirhandelslovens § 27a, stk. 1, og er endvidere offentliggjort på sædvanlig vis via NASDAQ Copenhagen.

Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefon 33 33 58 58.

Venlig hilsen                                                                                                               

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab