Selskabsmeddelelse nr. 33, 2016 - Refinansiering 1. juli 2016.

Nordea Kredit refinansierer Kort Rente og Cibor6 pr. 1. juli 2016.

I den forbindelse udstedes nye 3-årige obligationer, som udbydes på auktion, hvor investorerne byder på det rentetillæg til den underliggende referencerente (cita6 og cibor6), som vil være gældende i obligationernes løbetid. Begge obligationer udstedes uden floor, og kuponrenten kan følgelig blive negativ.

Nærmere oplysninger om obligationerne – herunder endelige vilkår – og oplysninger om auktionsvilkår m.m. oplyses efterfølgende i særskilt selskabsmeddelelse.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.
    

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: