Selskabsmeddelelse nr. 34, 2016 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår

De endelige vilkår for variabelt forrentede konverterbare og inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-koder:

Annuitetsobligationer med variabel rente og mulighed for afdragsfrihed 1 – 10 år, inkonverterbare

ISIN-kode Nom.
rente/
udløb
Navn Åbnings-
dato
Lukke-
dato
Udløbs-dato Valuta
DK000203645-8 0,42%  2019 NDACITA6OA19RF 11/04-2016 30/04-2019 01/07-2019 DKK

Obligationer (stående med variabel rente, inkonverterbare)

ISIN-kode Nom.
rente/
udløb
Navn Åbnings-
dato
Lukke-
dato
Udløbs-dato Valuta
DK000203637-5 0,29% 2019 NDACIBOR6OA19RF 11/04-2016 30/04-2019 01/07-2019 DKK

Annuitetsobligationer med variabel rente, inkonverterbare

ISIN-kode Nom.
rente/

udløb
Navn Åbnings-
dato
Lukke-
dato
Udløbs-dato Valuta
DK000203653-2 0,29% 2019 NDACIBOR619RF 11/04-2016 30/04-2019 01/07-2019 DKK

De nye obligationer er omfattet af ændringerne af lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., som er vedtaget i Folketinget den 11. marts 2014, om regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tags: