Selskabsmeddelelse nr. 35, 2012 - Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, CVR nr. 15 13 42 75

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 28. marts 2012 klokken 9.00 hos Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, København.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige stemmer bestyrelsens beretning, aflønningsredegørelse og årsrapport med revisionspåtegning og forslaget om, at overskuddet på DKK 756 mio. kr. blev overført til næste år. Selskabets lønpolitik blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen..

Som nyt medlem af selskabets bestyrelse blev valgt Kim Skov Jensen, som afløser for Michael Rasmussen. Der var genvalg af den øvrige bestyrelse og selskabets revision.

Yderligere information:
Claus Christensen, informationschef, 3333 1279

Tags:

Abonner

Dokumenter og links