Selskabsmeddelelse nr. 36, 2015 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrente gældende fra 1. april 2015

Med virkning fra 1. april 2015 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2015 - 30. juni 2015.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002017078, udløb 2018, ny rente pr. 1. april 2015:       0,0213 % p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1. april 2015:        0,12 % p.a.
  

Spørgsmål kan rettes til Jakob Dueholm Bach på telefon 55 47 38 56.
   

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab