Selskabsmeddelelse nr. 37, 2015 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. april 2015

Med virkning fra 1. april 2015 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. april 2015 – 30 september 2015.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF:
DK0002015106, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2015: 0,86% p.a.

Obligationer med renteloft på 5% p.a., CF OA:
DK0002015296, udløb 2038, ny rente pr. 1. april 2015:   0,86% p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF:
DK0002021427, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2015:   0,51% p.a.

Obligationer med renteloft på 6% p.a., CF OA:
DK0002021500, udløb 2041, ny rente pr. 1. april 2015:   0,51% p.a.
   

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55 47 38 69.
 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab